Kukurydza

Nasiona kukurydzy Limagrain to materiał siewny o wysokiej jakości, który stanowi podstawę udanej uprawy. Firma Limagrain to renomowany producent nasion, oferujący rolnikom szeroki wybór odmian kukurydzy przeznaczonych zarówno na ziarno, jak i na kiszonkę. Nasiona kukurydzy Limagrain wyróżniają się doskonałą jakością, wysoką zdolnością kiełkowania oraz odpornością na choroby i szkodniki. Wybór odpowiedniego materiału siewnego ma kluczowe znaczenie dla uzyskania wysokich plonów i osiągnięcia sukcesu w uprawie kukurydzy.

Odmiany kukurydzy na kiszonkę

Kukurydza to jedna z najważniejszych roślin uprawianych z przeznaczeniem na paszę objętościową dla bydła opasowego i mlecznego. Właściwie dopasowana odmiana kukurydzy na kiszonkę umożliwia uzyskanie wysokiej jakości paszy, która dostarczy zwierzętom niezbędną ilość składników pokarmowych.

Odmiany kukurydzy na ziarno

Kukurydza na ziarno ma wiele zastosowań – może być uprawiana z przeznaczeniem na cele paszowe, konsumpcyjne lub przemysłowe. Niektóre z odmian kukurydzy na ziarno, można wykorzystać zarówno na kiszonkę, jak i na ziarno. Dzięki zróżnicowanemu przeznaczeniu ziarna kukurydzy łatwo uzyskać rentowną uprawę.

Jaki typ kukurydzy wybrać?

Przy wyborze odpowiedniego typu kukurydzy należy wziąć pod uwagę cel uprawy oraz warunki środowiskowe. Wyróżniamy różne typy kukurydzy, takie jak flint, dent oraz mieszane. Odmiany typu flint wyróżnia lepsza odporność na chłody, natomiast odmiany dent są zalecane do cieplejszych rejonów.

Co to jest FAO kukurydzy?

Dopasowanie wczesności kukurydzy do rejonu jest ważnym aspektem podczas doboru odmiany. Wczesność kukurydzy określa się liczbą FAO, która określa średnią długość okresu wegetacyjnego danej odmiany kukurydzy, liczony od momentu wschodów do zbiorów. Czyli im wyższa wartość FAO, tym dłużej kukurydza pozostaje na polu. W Polsce zostały wyznaczone 4 rejony, do których przypisane jest odpowiednie FAO:

 • Rejon I – FAO do 300,
 • Rejon II – FAO 230 do 260,
 • Rejon III – FAO do 210,
 • Rejon IV (podgórski) – FAO do 200.

Jakie odmiany kukurydzy na słabe gleby?

Kukurydza to roślina, która nie jest zbyt wymagająca jeśli chodzi o warunki glebowo-klimatyczne, dzięki czemu można uzyskać wysoki plon nawet na słabszych stanowiskach. Słabe gleby, czyli stanowiska lekkie, piaszczyste i wysoce przepuszczalne, mogą stwarzać pewne wyzwania dla uprawy kukurydzy. Z tego powodu istotne jest odpowiednie nawożenie, aby zniwelować niedobory składników pokarmowych. Dbałość o odpowiedni przedplon również może pozytywnie wpłynąć na plonowanie kukurydzy na takich glebach. 

Aby uzyskać zadowalające rezultaty, warto zwrócić szczególną uwagę na odmiany kukurydzy o wysokiej odporności na suszę oraz dobrym wigorze początkowym. Odpowiednio dobrane odmiany pozwolą na uzyskanie wyższych plonów nawet w trudnych warunkach klimatycznych. Dlatego warto zwrócić uwagę na ofertę Limagrain, która posiada propozycje odmian kukurydzy o wysokim potencjale plonotwórczym, nawet na stanowiskach o słabej jakości gleby.

Jakie odmiany kukurydzy odporne na suszę wybrać?

Podczas wyboru odmian kukurydzy odpornych na suszę należy zwrócić szczególną uwagę na wigor początkowy roślin, który umożliwia efektywne zagospodarowanie wód pozimowych. Limagrain posiada w ofercie odmiany kukurydzy na ziarno objęte systemem Hydraneo®, który umożliwia kompleksowe zarządzanie ryzykiem suszy w uprawie kukurydzy.

Dopasowanie odmiany kukurydzy do stanowiska

Dobór odpowiedniej odmiany kukurydzy do konkretnego stanowiska uprawy ma kluczowe znaczenie dla sukcesu całej produkcji. Odpowiednie dopasowanie obejmuje uwzględnienie cech odmiany, takich jak odporność na suszę, podatność na choroby i szkodniki, tolerancję na niskie temperatury oraz adaptację do konkretnego typu gleby i dostępności wody. Limagrain oferuje szeroką gamę odmian kukurydzy, które z powodzeniem można dopasować do każdego stanowiska.

Terminy siewu kukurydzy

Optymalny termin siewu kukurydzy jest kluczowym czynnikiem wpływającym na plonowanie. W Polsce przypada on na okres między 20 kwietnia a 5 maja, w czasie kwitnienia mniszka lekarskiego. Wybór odpowiedniego terminu zależy od klimatu, typu gleby i odmiany kukurydzy. Podczas wysiewu temperatura gleby powinna wynosić co najmniej 8°C dla odmian flint i 10°C dla odmian dent. Właściwie dobrany termin siewu pozwala uniknąć ryzyka spóźnionego plonowania i minimalizuje straty związane z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Norma wysiewu kukurydzy na ziarno jest mniejsza niż w przypadku kukurydzy kiszonkowej. Głębokość siewu nasion kukurydzy wynosi 3–4 cm na glebach ciężkich oraz 5–6 cm na glebach lekkich.

Choroby i szkodniki kukurydzy

Kukurydza może być podatna na różne choroby i szkodniki, które wpływają na jej plonowanie i jakość. Dlatego ważne jest monitorowanie stanu uprawy i w razie potrzeby podjęcie odpowiednich działań ochronnych. 

W kukurydzy może pojawić się kilkadziesiąt odmian chwastów, dlatego ważne jest wykonanie przedwschodowego zabiegu herbicydowyego. Istotne jest również ograniczenie występowania chwastów w fazie wzrostu.

Uprawa kukurydzy najczęściej jest atakowana przez omacnicę prosowiankę. Oprysk insektycydowy na tego szkodnika wykonuje się nawet 2 razy. Innymi szkodnikami zagrażającymi uprawie kukurydzy na ziarno są stonka kukurydziana, ploniarka zbożowa, mszyce oraz wciornastki.

Kukurydza może zostać porażona przez choroby grzybowe przez cały okres wegetacji. Może to znacznie obniżyć plon, dlatego ważne jest stosowanie odpowiedniej agrotechniki. Najczęstsze choroby to fuzarioza kolb, zgorzel siewek, głownia pyląca czy rdza kukurydzy. 

Plonowanie kukurydzy

Efektywność plonowania kukurydzy zależy od wielu czynników, takich jak odmiana, stanowisko uprawy, jakość gleby oraz odpowiednie nawożenie i ochrona roślin. Jest w dużym stopniu uzależniona od wczesności kukurydzy – im późniejsza odmiana, tym wyższy potencjał plonowania. Należy jednak pamiętać, że nie zawsze późniejsze odmiany będą pasować do danego stanowiska. Odpowiednio dobrana odmiana pozwala na uzyskanie zadowalających wyników plonowania, zarówno pod względem ilości, jak i jakości zbiorów.

Wzorzec plonowania kukuryszy na ziarno w doświadczeniach porejestrowych COBORU w 2022 roku wyniósł:

 • 108,5 dt/ha dla odmian wczesnych,
 • 111,7 dt/ha dla odmian średniowczesnych,
 • 114,9 dt/ha dla odmian średniopóźnych.

Natomiast wzorzec dla kukurydzy kiszonkowej kształtował się następująco:

 • 195,8 dt/ha dla odmian wczesnych,
 • 205,0 dt/ha dla odmian średniowczesnych,
 • 213,0 dt/ha dla odmian średniopóźnych.

Nasiona kukurydzy – cena

Cena nasion kukurydzy zależy od wielkości opakowania i producenta, a także cech odmiany. Przy zakupie nasion kukurydzy nie warto oszczędzać, ponieważ niższa jakość lub nieodpowiednio dobrana odmiana wpływają negatywnie na wysokość plonu. Więcej informacji dotyczących zakupu i ceny nasion kukurydzy można uzyskać u przedstawicieli i dystrybutorów. Dane do przedstawicieli handlowych firmy Limagrain znajdują się w zakładce Kontakt.

Gdzie kupić nasiona kukurydzy?

Nasiona kukurydzy należy kupować u sprawdzonych producentów, oferujących kwalifikowany materiał siewny. Zakup kukurydzy kwalifikowanej ze sprawdzonego źródła jest gwarancją, że materiał siewny został przetestowany w polskich warunkach, a cechy zostały dobrane tak, by osiągnąć najlepsze wyniki. W asortymencie Limagrain dostępna jest szeroka gama odmian kukurydzy o bardzo wysokim potencjale plonowania. 

Źródła

 • Gąsiorowska, B., Makarewicz, A., Nowosielska, A. (2011). Zawartość wybranych makroskładników w ziarnie odmian kukurydzy wysiewanych w trzech terminach. Fragm. Agron, 28(3), 7-15.
 • Haliniarz, M., Bojarczyk, M. (2007). Szkodliwość omacnicy prosowianki [Ostrinia nubilalis Hbn.] dla transgenicznych i wyjściowych odmian kukurydzy. Progress in Plant Protection, 47(4), 145-148.
 • Lisowicz, F. (2004). Podatność wybranych odmian kukurydzy na omacnicę prosowiankę [Ostrinia nubilalis Hbn.]. Progress in Plant Protection, 44(2), 912-914.
 • Rola, H., Gołębiowska, H. (2003). Objawy uszkodzeń odmian kukurydzy powodowane przez herbicydy. Progress in Plant Protection, 43(1), 337-344.
 • Sulewska, H., Koziara, W., Śmiatacz, K., Szymańska, G., & Panasiewicz, K. (2013). Wpływ gęstości siewu na plonowanie odmian kukurydzy o różnej klasie wczesności. Nauka Przyroda Technologie, 7(3), 47.
 • Szmigiel, A., Oleksy, A. (2004). Wpływ gęstości siewu na plon ziarna odmian kukurydzy o różnej klasie wczesności. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, (231), 437-444.