Wydawca

LIMAGRAIN POLSKA
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Rataje 164, 61-168 Poznań
tel. +48 61 657 19 85
office.plspam prevention@limagrain.com

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000959111, NIP 7822908597, REGON 521581054