Monitoring suchej masy

Monitoring suchej masy kiszonkowej 2023

Kiszonka z kukurydzy jest podstawową paszą w żywieniu krów w większości gospodarstw w Polsce.

Aby kiszonka była dobra, ważny jest optymalny termin jej zbioru.Zbiór kukurydzy kiszonkowej powinien nastąpić, gdy rośliny osiągną poziom zawartości suchej masy w przedziale 30-35%, co jest warunkiem dobrego zakiszenia.

Pamiętajmy: zbór kukurydzy na kiszonkę jest kluczowym momentem dla jakości paszy:

  • 6 miesięcy uprawy
  • 1 dzień zbioru
  • 12 miesięcy skarmiania
Zaakceptuj marketingowe pliki cookie, aby obejrzeć ten film.

Kiedy rośliny kukurydzy osiąganą optymalną zawartość suchej masy?

Termin ten zależy od wielu czynników, między innymi od wczesności odmiany, gleby, sposobu uprawy, pogody.

Firma Limagrain co roku prowadzi akcję monitoringu suchej masy kukurydzy na terenie całego kraju.

Jak to robimy?

1. Koledzy w całej Polsce jadą na plantacje kukurydzy i pobierają po kilka reprezentatywnych roślin z odmian o różnym FAO.
2. Szatkują rośliny na rębaku do gałęzi.
3. Rozdrobniony materiał dokładnie mieszają, pobierają próbkę i sprawdzają wilgotność rozdrobnionych roślin na przenośnym laboratorium.
4. Otrzymane wyniki są wprowadzane na wykresy. Dane aktualizujemy co tydzień.

Jak domowym sposobem sprawdzić zawartość suchej masy w kukurydzy?

  1. Pobierz z pola kilka reprezentatywnych roślin kukurydzy. Rozdrobnij je rębakiem do gałęzi lub sieczkarnią. Rębak możesz zastąpić sekatorem, potnij łodygi i liście, pamiętaj, aby każdy ziarniak był uszkodzony podczas rozdrabniania.
  2. Dokładnie wymieszaj uzyskaną sieczkę.
  3. Pobierz próbkę 100 g.
  4. Wysusz próbkę w suszarce do grzybów, piekarniku – może to potrwać parę godzin.
  5. Zważ wysuszoną próbkę. Waga wysuszonej próby stanowi jednocześnie procentowy wynik zawartości suchej masy w kukurydzy.