Starcover

Starcover w uprawie kukurydzy

Susza, podtopienia, gradobicia, działalność agrofagów. Kukurydza w okresie wegetacji poddawana jest wpływowi szerokiego wachlarza czynników stresowych. Jak zwiększyć tolerancję upraw na stres roślinny, a przy tym zrobić to z korzyścią dla środowiska naturalnego? Tu z pomocą przychodzi innowacyjny biostymulator Starcover. Udowodnione, wielokierunkowe działanie środka na roślinę pozwala zachować zdrowie i wigor uprawy oraz osiągnąć wyższy plon.

Dobry start kukurydzy dzięki naturze

Zapewnienie kukurydzy odpowiednich warunków „na starcie” to obok wyboru odmiany kiszonkowej lub ziarnowej o odpowiedniej genetyce kluczowy etap dla powodzenia całej uprawy. Łącząc specjalistyczną wiedzę i bogate doświadczenie Limagrain stworzyło rozwiązanie o nazwie Starcover pomocne w osiągnięciu tego celu.

Czym właściwie jest Starcover? To naturalna zaprawa, o której przełomowych właściwościach decydują dwa składniki. Są to:

 • Żywe kultury bakterii Bacillus amyloliquefaciens IT 45, stanowiące trzon biostymulatora Starcover.
 • Wyciąg z roślin bobowatej Cyamopsis psoraloides znanej pod nazwą guar, który decyduje o właściwościach fizykochemicznych zaprawy.

Jednoczesne działanie obu składników pozwala na uzyskanie najlepszych efektów, jeśli chodzi o zabezpieczenie roślin i podniesienie wydajności produkcji. 

Co potrafią bakterie zawarte w Starcover?

Wieloletnie doświadczenie prowadzone w oddziałach Limagrain w Polsce i na świecie wykazały dobroczynny wpływ szczepu bakterii wykorzystanego w Starcover. Bacillus amyloliquefaciens IT 45:

 • Kolonizują korzenie kukurydzy
  Populacja bakterii rozwija się wraz ze wzrostem korzeni i w szybkim tempie zasiedla system korzeniowy roślin i ryzosferę. Co istotne, konkurują one z organizmami szkodliwymi o wodę, pokarm i miejsce do życia. Tym samym chronią rośliny przed agrofagami, zwiększając odporność kukurydzy na infekcje i ataki szkodników. Dodatkowo bakterie znajdujące się w Starcover przyczyniają się do poprawy właściwości fizykochemicznych gleby. Umożliwia to prowadzenie wysokowydajnej produkcji rolniczej przez wiele lat.
 •  Produkują fitazę
  Fitaza to enzym, biorący udział w uwalnianiu fosforu z materii organicznej. Fosfor to makroskładnik, który uczestniczy w regulacji najważniejszych procesów życiowych roślin. Ma on niebagatelne znaczenie na początku wzrostu roślin, w czasie ich kiełkowania i rozwoju systemu korzeniowego. Bakterie z rodziny Bacillus sprzyjają jego aktywacji i zwiększają dostępność dla roślin.
 • Wytwarzają fitohormony
  Giberliny, auksyny oraz tryptofan to fitohormony, działające stymulująco na rośliny. Te pierwsze stymulują podział komórkowy i rozwój siewek po kiełkowaniu oraz kwitnienie w późniejszym etapie rozwoju rośliny. Z kolei auksyny i tryptofan stymulują rozwój korzeni, doprowadzając do wzrost ich masy nawet o 20%. Tak rozbudowany system korzeniowy przekłada się na lepsze pobieranie przez roślinę wody i składników odżywczych.
 • Wytwarzają biofilm
  Biofilm to populacja bakterii otoczona warstwą substancji przez nie produkowanych. Ta złożona struktura bierze udział w kolonizacji korzeni oraz w udostępnianiu roślinie składników odżywczych. Stanowi także ochronę systemu korzeniowego kukurydzy przed czynnikami stresowymi oraz utrudnia dostęp do niego patogenom i szkodnikom.

Innowacyjny system pokrycia nasion

Drugim kluczowym składnikiem w przypadku biostymulatora Starcover jest ekstrakt z rośliny bobowatej guar. I to właśnie z nim związany jest innowacyjny system pokrycia nasion, zapewniający skuteczność procesu zaprawiania. Wspomniany ekstrakt wykazuje właściwości wiążące, zagęszczające i stabilizujące. Dzięki temu nasiona kukurydzy są dobrze pokryte i odpowiednio zabezpieczone.

Po siewie, ekstrakt w kontakcie wodą z gleby zyskuje na lepkości. Dzięki temu wokół ziarniaków tworzy się otoczka o grubości ok. 1 cm, chroniąca żywe kultury bakterii. Z czasem twardnieje ona, przypominając „skorupkę”. Co niezwykle ważne, wyciąg z Cyamopsis psoraloides przyczynia się do wzrostu i zagęszczenia systemu korzeniowego młodych roślin już na samym początku ich wegetacji.

Efekt działania na 5 gwiazdek

Stosowanie biostymulatora Starcover przekłada się na szereg wymiernych korzyści dla producenta kukurydzy. Te najważniejsze to:

 • Mocny i rozbudowany system korzeniowy roślin.
 • Większe, zdrowsze i bardziej odporne na stres rośliny.
 • Wzrost pobierania przez rośliny i przyswajania substancji odżywczych.
 • Większy i lepszy jakościowo plon roślin oraz większa MTZ.

Znalazły one potwierdzenie w badaniach przeprowadzonych przez Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy. 

Fakty nie do podważenia

W badaniach porównawczych materiału siewnego kukurydzy zaprawionej biostymulatorem Starcover i standardową zaprawą nasienną wykorzystano dwie odmiany o różnym okresie wegetacji - LG 30.215 i LG 31.250.

W ich trakcie stwierdzono, że rośliny kukurydzy wyrastające z materiału siewnego zaprawionego Starcover wykazują szybszy rozwój. Dotyczy to zarówno części nadziemnej, jak i korzeniowej. Ma to szczególne znaczenie w latach o znacznych niedoborach wody.

W doświadczeniu łanowym odnotowano wzrost plonu kolb w przypadku roślin wyrosłych z materiału siewnego zaprawionego biostymulatorem Starcover. Dla odmiany LG 30.215 zwyżka ta wynosiła 7,9%. Dla LG 31.250 aż 8,9% w porównaniu do zebranego plonu z materiału siewnego z zaprawą standardową. W obu przypadkach stwierdzono również poprawę parametrów plonu.

Zabezpiecz kukurydzę przed czynnikami stresowymi i podnieś wydajność produkcji z biostymulatorem Starcover.

Starcover w uprawie rzepaku ozimego

Zdrowy i wysoki plon rzepaku ozimego to spełnienie marzeń każdego rolnika. Aby chronić uprawy od samego początku, warto pomyśleć o odpowiednim zaprawianiu nasion. Wybierając biostymulator Starcover, będziesz mógł zadbać o rzepak ozimy bez obawy o niesprzyjające warunki środowiskowe.

Postaw na bezpieczną metodę zaprawiania nasion rzepaku ozimego

Biostymulator Starcover jest już znany od kilku lat. Zaprawa stosowana w uprawie kukurydzy przyniosła oczekiwane rezultaty, w postaci doskonałego ukorzenienia roślin. Swoje pozytywne właściwości zawdzięcza naturalnym składnikom takim jak bakteria Bacillus amyloliquefaciens IT 45 RiseP oraz wyciąg z rośliny, należącej systematycznie do bobowatych, Cyamopsis psoraloides AgRho. Dzięki nim zaprawa Starcover jest świetnym rozwiązaniem także dla upraw rzepaku ozimego.

Bakteri Bacillus amyloliquefaciens IT 45 RiseP stymuluje rozwój korzeni, natomiast wyciąg z Cyamopsis psoraloides zwiększa ich liczbę. Połączenie tych dwóch składników to idealny duet, który zabezpieczy Twoją uprawę i korzystnie wpłynie na prawidłowy rozwój rośliny.

Korzyści płynące ze stosowania biostymulatora Starcover

W trakcie wieloletnich badań przeprowadzonych w zakładzie Mykologii IOR-PIB wykazano wiele zalet szczepu bakterii Bacillus amyloliquefaciens IT 45 RiseP oraz wyciągu z Cyamopsis psoraloides:

 • Kolonizacja rosnących korzeni rzepaku sprzyja ich rozwojowi i sprawia, że mogą one sięgać do składników pokarmowych i wody znajdujących się w głębszych warstwach gleby. Dzięki temu konkurujące o składniki pokarmowe agrofagi przestają być zagrożeniem dla uprawy.
 • Produkowany enzym fitaza współdziała z innymi enzymami w okresie kiełkowania nasion, dzięki czemu substancje zapasowe nasion i liścieni rzepaku mobilizują się w czasie kiełkowania.
 • Wytworzone fitohormony działają korzystnie na rozwój korzeni, dodatkowo stymulują podział komórkowy i rozwój siewek po kiełkowaniu oraz kwitnienie rośliny.
 • Powstały biofilm zwiększa dostępność składników odżywczych. Bakterie, które zostały umieszczone na powierzchni nasion rzepaku, uwalniają się do gleby i wytwarzają otoczkę ochronną wokół nasion o grubości ok. 10 mm.
 • Ekstrakt z rośliny bobowatej, dzięki swym właściwościom zagęszczającym, stabilizującym i wiążącym, zabezpiecza nasiona rzepaku. W kontakcie z wodą staje się lepki. Dzięki temu wokół nasion powstaje strefa, która zabezpiecza bakterie Bacillus amyloliquefaciens IT 45 Rise.

Badania prawdę powiedzą

Podczas badań porównawczych między biostymulatorem Starcover a standardowymi zaprawami nasiennymi stosowanymi do zaprawiania nasion rzepaku, wykorzystano popularną odmianę LG Architect.

Podczas doświadczeń laboratoryjnych stwierdzono, że w kombinacjach z biostymulatorem Starcover zdolność kiełkowania była wyższa niż w przypadku kombinacji z udziałem syntetycznych substancji czynnych.

W trakcie badań szklarniowych w wazonach, które były przeprowadzone 4,7,10 i 12 dni po siewie, masa roślin we wszystkich kombinacjach nie różniła się statystycznie od siebie. Natomiast podczas oceny masy roślin od 14. do 28. dnia po siewie najczęściej najwyższe wartości obserwowano po zastosowaniu środka Starcover.

Dzięki wykorzystaniu wazonów w badaniach mogliśmy wyeliminować zmienność glebową, zjawisko nadmiaru i niedoboru wody, co nie jest możliwe w przypadku badań polowych.

Kontrola bez zaprawy
Starcover
Kontrola z zaprawą
Kontrola z zaprawą

Przewaga roślin po zastosowaniu środka do zaprawiania rzepaku Starcover

Stosując biostymulator Starcover, zyskujesz:

 • lepszą energię kiełkowania;
 • większą odporność na stres abiotyczny i biotyczny;
 • silniejszy rozwój systemu korzeniowego;
 • większą masę korzeni;
 • bezpieczeństwo dla wschodzących roślin dzięki składnikom naturalnym.
24 dni po siewie (2 Starcover)
26 dni po siewie (2 Starcover)