Starcover Active+

STARCOVER ACTIVE+ W UPRAWIE KUKURYDZY

Susza, podtopienia, gradobicia, działalność agrofagów. Kukurydza w okresie wegetacji poddawana jest wpływowi szerokiego wachlarza czynników stresowych. Jak zwiększyć tolerancję upraw na stres roślinny, a przy tym zrobić to z korzyścią dla środowiska naturalnego? Tu z pomocą przychodzi innowacyjne biostymulator Starcover Active+. Udowodnione, wielokierunkowe działanie środka na roślinę pozwala zachować zdrowie i wigor uprawy oraz osiągnąć wyższy plon.

STARCOVER Active+ – DOBRY START KUKURYDZY DZIĘKI NATURZE

Zapewnienie kukurydzy odpowiednich warunków „na starcie” to obok wyboru odmiany kiszonkowej lub ziarnowej o odpowiedniej genetyce kluczowy etap dla powodzenia całej uprawy. Łącząc specjalistyczną wiedzę i bogate doświadczenie Limagrain stworzyło rozwiązanie o nazwie Starcover Active+ pomocne w osiągnięciu tego celu.

Starcover Active+ to naturalna zaprawa, o której przełomowych właściwościach decydują dwa składniki. 

W skład biostymulatora Starcover Active+ wchodzi innowacyjne połączenie dodatkowej cząsteczki kwasu hydroksycynamonowego z bakteriami IT 45. Ta unikalna kombinacja składników skutkuje jeszcze skuteczniejszą stymulacją wzrostu korzeni w glebie, poprawiając jednocześnie wchłanianie i rozpuszczanie składników odżywczych. Dodatkowo wpływa ona pozytywnie na zwiększenie tolerancji roślin na stres wodny.

Dzięki synergii genetyki i biostymulatora możliwe jest zabezpieczenie plonów w sytuacjach niedoboru wody.

 

starcover active plus

CO POTRAFIĄ BAKTERIE ZAWARTE W STARCOVER Active+?

Wieloletnie doświadczenie prowadzone w oddziałach Limagrain w Polsce i na świecie wykazały dobroczynny wpływ szczepu bakterii wykorzystanego w Starcover Active+. Bacillus amyloliquefaciens IT 45:

 • Kolonizują korzenie kukurydzy
  Populacja bakterii rozwija się wraz ze wzrostem korzeni i w szybkim tempie zasiedla system korzeniowy roślin i ryzosferę. Co istotne, konkurują one z organizmami szkodliwymi o wodę, pokarm i miejsce do życia. Tym samym chronią rośliny przed agrofagami, zwiększając odporność kukurydzy na infekcje i ataki szkodników. Dodatkowo bakterie znajdujące się w Starcover Active+ przyczyniają się do poprawy właściwości fizykochemicznych gleby. Umożliwia to prowadzenie wysokowydajnej produkcji rolniczej przez wiele lat.
 •  Produkują fitazę
  Fitaza to enzym, biorący udział w uwalnianiu fosforu z materii organicznej. Fosfor to makroskładnik, który uczestniczy w regulacji najważniejszych procesów życiowych roślin. Ma on niebagatelne znaczenie na początku wzrostu roślin, w czasie ich kiełkowania i rozwoju systemu korzeniowego. Bakterie z rodziny Bacillus sprzyjają jego aktywacji i zwiększają dostępność dla roślin.
 • Wytwarzają fitohormony
  Giberliny, auksyny oraz tryptofan to fitohormony, działające stymulująco na rośliny. Te pierwsze stymulują podział komórkowy i rozwój siewek po kiełkowaniu oraz kwitnienie w późniejszym etapie rozwoju rośliny. Z kolei auksyny i tryptofan stymulują rozwój korzeni, doprowadzając do wzrost ich masy nawet o 20%. Tak rozbudowany system korzeniowy przekłada się na lepsze pobieranie przez roślinę wody i składników odżywczych.
 • Wytwarzają biofilm
  Biofilm to populacja bakterii otoczona warstwą substancji przez nie produkowanych. Ta złożona struktura bierze udział w kolonizacji korzeni oraz w udostępnianiu roślinie składników odżywczych. Stanowi także ochronę systemu korzeniowego kukurydzy przed czynnikami stresowymi oraz utrudnia dostęp do niego patogenom i szkodnikom.

EFEKT DZIAŁANIA NA 5 GWIAZDEK

Stosowanie biostymulatora Starcover Active+ przekłada się na szereg wymiernych korzyści dla producenta kukurydzy. Te najważniejsze to:

 • Mocny i rozbudowany system korzeniowy roślin.
 • Większe, zdrowsze i bardziej odporne na stres rośliny.
 • Wzrost pobierania przez rośliny i przyswajania substancji odżywczych.
 • Większy i lepszy jakościowo plon roślin oraz większa MTZ.

Znalazły one potwierdzenie w badaniach przeprowadzonych przez Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy. 

ZASTOSOWANIE BIOSTYMULATORA STARCOVER ACTIVE+ DAJE ZNACZĄCE WZROSTY ILOŚCI I JAKOŚCI PLONÓW.

starcover active+ badania
uprawa kukurydzy

SKUTECZNOŚĆ BIOSTYMULATORA STARCOVER ACTIVE+ POTWIERDZONA BADANIAMI

W trakcie przeprowadzonych badań zaobserwowano znaczny wzrost masy korzeni i części nadziemnej roślin w kombinacjach, gdzie ziarno kukurydzy zostało zaprawione preparatami Starcover oraz Starcover Active+, w porównaniu z użyciem standardowej zaprawy. Zjawisko to było zauważalne zarówno w przypadku świeżej, jak i suchej masy roślin. Przeprowadzone obserwacje oraz pomiary na odmianach kukurydzy, takich jak ASHLEY, LG 31.250 oraz LIMAGOLD, pozwoliły uzyskać szybsze i większe początkowe przyrosty zarówno korzeni, jak i liści.