Produkcja nasienna

Jakość nasion

Jednym z najważniejszych ogniw w łańcuchu wytwarzania nasion są badania laboratoryjne. Po wielu latach doświadczeń ich standard sięgnął niezwykle wysokiego pułapu i jest nakierowany na jeden, najważniejszy cel - zapewnienie klientom produktu najwyższej jakości. Obecnie jakość jest kluczowym punktem decydującym o odniesieniu sukcesu lub porażki na rynku. Badania i kontrola jakości są jednymi z najważniejszych zadań już od czasu zasiania pierwszej rośliny, która może wydać nasiona do dalszej produkcji. Monitorowanie jakości towarzyszy całemu procesowi produkcji, od przetwarzania do sprzedaży.

Standardy wewnętrzne stosowane w GROUPE LIMAGRAIN są surowsze od oficjalnie obowiązujących norm. Metodyka badań opiera się na powszechnie przyjętych założeniach (ISTA, OECD).

Analizy i testy

1. kiełkowanie – zdolność kiełkowania, ‘zimny’ test (tylko dla kukurydzy), przyrost i wegetacja - testy te przeprowadza się na ziarnie przeznaczonym do sprzedaży, do dystrybucji wśród rolników. Wszystkie te badania dają jasny obraz zdolności i możliwości przystosowania hybryd do specyficznych warunków danego kraju. Na podstawie wyników tych badań odmianie przyznawany jest profil jakościowy. Warunkiem dopuszczenia ziarna do sprzedaży jest uzyskanie w  poszczególnych próbkach oceny wyższej od standardu Limagrain (który jest surowszy od norm oficjalnych).

2. czystość – połamane ziarniaki, zanieczyszczenia, niejednorodna wielkość - czystość fizyczna przetworzonego ziarna może ułatwiać proces siewu. Prowadzi jednocześnie do bardziej jednorodnego ziarna plonu. Zagadnieniu czystości Limagrain poświęca szczególną uwagę.

3. wilgotność – badania przeprowadza się podczas bardzo czułego procesu suszenia do 12% wilgotności, trwającego 4 dni. Testy przeprowadza się również podczas przechowywania i  przetwarzania, w celu zabezpieczenia wytworzonego ziarna przed szkodliwym działaniem wilgoci.

4. czystość odmian – kontrola właściwości genetycznych i pochodzenia ziarna. Limagrain posiada bardzo długą historię kontroli czystości odmian oraz wyrafinowane metody i standardy jej prowadzenia. Obecnie, w większości przypadków, możliwość prześledzenia pochodzenia ziarna (wstecz do etapu pola na którym zostało wyhodowane) ma bardzo duże znaczenie.

5. czystość GMO – obecność obcych genów. Należy wykonywać systematycznie dla sprostania ewentualnym żądaniom wykazania czystości ziarna.

Kupując ziarno Limagrain hodowca zboża ma pewność, że dostaje ziarno najwyższej jakości.