Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

Jakie dane przetwarzamy?

Dane zbierane automatycznie

Gdy nasze strony są wykorzystywane tylko do celów informacyjnych, czyli wówczas, gdy nie rejestrują się Państwo ani nie przekazują swoich danych w inny sposób, np. wypełniając formularz, przetwarzamy wyłącznie dane osobowe, które do serwera przesyła przeglądarka użytkownika. Zbieramy dane, które są technicznie niezbędne do wyświetlenia strony oraz zapewnienia jej bezpieczeństwa i stabilności: adres IP, data i godzina odwiedzin, treść żądania (konkretna strona), przeglądarka, system operacyjny i jego interfejs, język i wersja przeglądarki, czas wizyty w danym miejscu, Państwa kliknięcia.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w części poświęconej plikom cookie.

Dane zbierane podczas rejestracji lub w związku z żądaniem kontaktu

Korzystanie z niektórych funkcjonalności oferowanych przez nasze strony może wymagać zarejestrowania się albo wypełnienia innego rodzaju formularza. Podczas rejestracji zapytamy m.in. o login i hasło, jakiego będą Państwo używać w naszym serwisie, a także o inne dane identyfikujące (imię i nazwisko) oraz kontaktowe (telefon. e-mail) i dotyczące reprezentowanego przedsiębiorstwa lub gospodarstwa (NIP, nazwa, adres, areał).

W przypadku niektórych czasowych akcji promocyjnych Limagrain może zbierać Państwa dane za pomocą formularzy dostępnych na stronach internetowych. Każdorazowo dane te będą zbierane wyłącznie po wyrażeniu przez Państwa zgody.

Limagrain przetwarza także dane osobowe przekazane nam przez Państwa, jeśli skontaktują się Państwo z nami, w szczególności drogą telefoniczną albo poprzez pocztę e-mail (adres e-mail, numer telefonu, inne dane, które nam Państwo przekażą).

Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale może być niezbędne do skorzystania przez Państwa z niektórych usług świadczonych w ramach Serwisu.

Kto jest administratorem danych osobowych i jak się z nim skontaktować?

Administrator danych osobowych decyduje o celach i sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych, czyli jak Państwa dane będą wykorzystywane.

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem stron internetowych w domenie lgseeds.pl jest Limagrain Europe SAS z siedzibą w Biopôle Clermont Limagne, rue Henri Mondor, 63360 Saint-Beauzire, Francja, będąca 100% udziałowcem Limagrain Polska Sp. z o.o. z siedzibą w: ul. Rataje 164, 61-168 Poznań, o nadanym nr NIP 7822908597, REGON 521581054, KRS 0000959111. Z administratorem można się skontaktować listownie, pisząc na wskazany adres, telefonicznie (tel.: +48 61 657 19 85) lub za pomocą poczty elektronicznej: office.plspam prevention@limagrain.com .

W Limagrain został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz realizacją Państwa praw związanych z ich przetwarzaniem. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Tomasz Czarnecki. Kontakt jest możliwy za pomocą poczty e-mail pod adresem: iodspam prevention@limagrain.com.

W jakich celach i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane, w tym dane osobowe?

Państwa dane, w tym dane osobowe, będziemy przetwarzać w jednym lub kilku z poniższych celów:

Jeśli zawrą Państwo z nami umowę o realizację danej usługi (np. usługi zapewniającej możliwość dostępu on-line do konta uczestnika programu „Dzień dobry!”), będziemy przetwarzać Państwa dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy (czyli na podstawie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO”). Założenie konta użytkownika na https://dziendobry-lgseeds.pl/ upoważnia nas do przetwarzania danych niezbędnych do jego obsługi (np. danych podanych przez Państwa w profilu tego konta). Niepodanie takich danych uniemożliwi nam zawarcie i wykonanie umowy.

Możemy przetwarzać dane w celu zapewniania bezpieczeństwa usługi (np. sprawdzenia, czy do Państwa konta nie loguje się nieuprawniona osoba), prowadzenia pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści), prowadzenia marketingu bezpośredniego. W celu marketingowym i statystycznym możemy przetwarzać Państwa dane przez tworzenie porównań i zestawień z danymi innych użytkowników oraz analizę takich porównań i zestawień. Takie przetwarzanie danych odbywa się w ramach realizacji prawnie uzasadnionych interesów Limagrain (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Za Państwa zgodą, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przetwarzamy dane w celach marketingowych. Są to dane zapisane w plikach cookie w Państwa urządzeniu i jego pamięci podręcznej (w tym dane udostępniane w historii przeglądania i dane zbierane podczas Państwa aktywności na stronach w domenie lgseeds.pl), wraz ze zautomatyzowaną analizą Państwa aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach. W ten sposób ustalamy Państwa potencjalne zainteresowania dla dostosowania reklamy. Dane te przetwarzane są wyłącznie na podstawie Państwa zgody. Nie muszą jej Państwo udzielać, nie zablokuje to dostępu do treści naszych stron. Mogą Państwo też ograniczyć zakres albo wycofać zgodę w dowolnym momencie. 

Jeśli wyrażą Państwo na to zgodę, np. wypełniając odpowiedni formularz na jednej z naszych stron, możemy też przetwarzać Państwa dane w celu przedstawienia oferty lub informacji handlowych Limagrain lub naszych partnerów. 

Państwa dane przetwarzamy także gdy jest to wymagane przepisami prawa np. z zakresu prawa podatkowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Państwa dane związane z dostępem on-line do konta uczestnika programu „Dzień dobry!” będą przetwarzane w okresie aktywności konta oraz po jego likwidacji – do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń. Dane związane z konfiguracją konta zostaną jednak usunięte bezpośrednio po jego likwidacji.

Dane przetwarzane na podstawie zgody, w szczególności dane przetwarzane w celach marketingowych, będą przetwarzane do czasu wycofania tej zgody albo do czasu zrealizowania celu, dla którego zgoda została wyrażona (zależnie od tego, co nastąpi pierwsze).

Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora będziemy przetwarzać do czasu wygaśnięcia tego interesu lub wniesienia przez Państwa skutecznego sprzeciwu.

Dane przetwarzane w celach podatkowych będą przetwarzane przez okres wymagany odpowiednimi przepisami prawa.

Kto może być odbiorcą Państwa danych osobowych?

Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, m.in. dostawcom usług IT (zwłaszcza usług i narzędzi analitycznych opisanych w dalszej części tej Polityki), agencjom marketingowym itp. – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie odpowiedniej umowy z Limagrain, chroniącej Państwa interesy. Podmioty te mogą przetwarzać dane tylko w takim zakresie, w jakim im to zlecimy i zgodnie z naszymi instrukcjami. 

Na podstawie Państwa zgody na przetwarzanie danych zapisanych w plikach cookies w Państwa urządzeniu i jego pamięci podręcznej (w tym danych udostępnianych w historii przeglądania i danych zbieranych podczas aktywności na stronach) przez naszych partnerów, może odbywać się przetwarzanie danych w celach marketingowych, obejmujących zautomatyzowaną analizę aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach w celu ustalenia Państwa potencjalnych zainteresowań dla dostosowania reklamy, w tym dzięki umieszczaniu znaczników internetowych (cookies itp.) na Państwa urządzeniach i odczytywanie takich znaczników. Dane te mogą być udostępniane naszym partnerom.

Państwa dane mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z gromadzeniem i przetwarzaniem Państwa danych osobowych?

Mogą Państwo żądać od Administratora:

 • uzyskania informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych,
 • dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych (w tym uzyskania kopii takich danych),
 • sprostowania danych nieprawidłowych lub uzupełnienia danych niekompletnych,
 • usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • przenoszenia danych.

Mają państwo prawo do:

 • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie wcześniej,
 • wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, 
 • wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym wobec profilowania,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych Użytkownika narusza przepisy prawa.

W razie wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania w celach marketingowych, profilowania lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych, sprzeciw jest uwzględniany. Administrator danych może jednak pozostawić w zbiorze dane identyfikujące osobę fizyczną wyłącznie w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby w celach objętych sprzeciwem.

W przypadku żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, poinformujemy odbiorców tych danych, którym ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku, a także na Państwa żądanie dotyczące Państwa danych poinformujemy Państwa o tych odbiorcach.

Jakie są zasady przekazywania Państwa danych poza EOG?

Nasi partnerzy mają siedziby głównie w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Niektórzy spośród naszych partnerów, np. Google LLC, mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Państwa danych poza terytorium EOG, weryfikujemy, aby partnerzy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych, a Państwa dane mogą być przekazane takim partnerom tylko za Państwa zgodą.

Wykorzystywanie plików cookie i innych technologii śledzących

Akceptując wykorzystanie plików cookie przez serwisy internetowe w domenie lgseeds.pl oświadczają Państwo, że Państwa przeglądarka jest ustawiona w tym zakresie zgodnie z Państwa preferencjami.

Podczas przeglądania naszych stron internetowych, stosownie do konfiguracji przeglądarki, na komputerze użytkownika (lub innym urządzeniu końcowym – tablecie, smartfonie) może zostać zapisany jeden lub kilka plików cookie. Możemy stosować także inne podobne technologie, np. przechowywanie lokalne. Przed wyrażeniem zgody zapisywane są tylko pliki cookie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania danego serwisu. Pliki cookie mogą być zamieszczane przez Limagrain, jak i podmioty trzecie, z którymi Limagrain współpracuje (partnerzy). 

Czym są pliki cookie?

Cookies to pliki tekstowe zapisywane w pamięci przeglądarki przez serwisy internetowe. Są one powszechnie używane do obsługi różnych funkcji w serwisach internetowych. Pozwalają np. zapamiętać ustawienia i pozyskiwać różne informacje na temat przeglądarki, urządzenia (np. komputera) i użytkownika (np. śledzenie interakcji z serwisem). Cookies zwykle zawierają unikatowy numer (identyfikator), który pozwala je odróżnić. 

Cookies nie służą nam do zbierania informacji, które bezpośrednio identyfikują konkretną osobę (takich jak imię i nazwisko). Niektóre informacje zebrane prze cookies są jednak traktowane jako dane osobowe w rozumieniu przepisów RODO. 

Niektóre cookies są konieczne do funkcjonowania naszego serwisu. Inne (np. cookies reklamowe) są opcjonalne, a ich użycie wymaga Państwa zgody. 

Jak długo działają cookies?

Każdy plik cookies ma swój okres aktywności, po upływie którego wygasa, chyba że wcześniej go Państwo usuną. Okres aktywności zależy od funkcji danego pliku cookie. Niektóre cookies są aktywne tylko przez czas Państwa wizyty w serwisie, a inne dłużej (np. kilka godzin, dni, miesięcy). Informacje z plików cookie przechowujemy zgodnie z treścią tabeli na stronie https//www.lgseeds.pl ustawień plików cookie.

W jakim celu stosujemy cookies?

Wykorzystujemy cookies w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych do Państwa preferencji oraz do optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystają Państwo ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 • utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której trzeba na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
 • dopasowania treści i reklam do oczekiwań i zainteresowań użytkownika, z równoczesnym ograniczeniem wyświetleń tej samej reklamy lub reklamy niedopasowanej do Państwa zainteresowań na naszych stronach oraz na stronach internetowych podmiotów trzecich, w celu marketingowym, wraz z niezbędną analityką i pomiarami. Do prezentowania reklamy określonej grupie docelowej mogą być wykorzystywane dane dotyczące historii przeglądanych stron i aktywności na stronach internetowych. Dane o aktywności mogą być zestawiane z danymi podanymi nam przez Państwa np. przy rejestracji lub wypełnianiu formularzy. Zestawiane dane są agregowane w taki sposób aby budowany grupowy segment zainteresowań nie pozwalał na wyłonienie i identyfikację pojedynczego identyfikatora użytkownika wyłącznie na podstawie jego profilu, wobec czego identyfikacja użytkownika na podstawie samego profilu nie jest możliwa. Tak zagregowane dane mogą być wykorzystywane przez Limagrain, a także udostępniane podmiotom trzecim, jeśli istnieje określona podstawa prawna. Cookies reklamowe pozwalają także mierzyć efektywność kampanii reklamowych (np. dzięki zliczaniu, ile osób kliknęło w daną reklamę i przeszło na stronę internetową reklamodawcy).

Wykorzystujemy narzędzie analityczne Yandex Metrica, dostarczane przez Yandex  (Yandex Oy, Moreenikatu 6, 04600 Mantsala, Finlandia), które pozwala m.in. generować tzw. heatmapy, pokazujące gdzie klikają użytkownicy strony, oraz scrollmapy, pokazujące, do jakiego miejsca użytkownik przewija ekran swojego urządzenia, na którym czyta nasze treści. Dzięki Yandex Metrica możemy zobaczyć z jakiej witryny przyszedł dany użytkownik, z jakiego urządzenia korzysta (np. komputer z Windowsem i przeglądarką FireFox), ile czasu spędził na stronie i czy aktywnie klikał, przewijał stronę i wypełniał formularze. W ramach narzędzia Yandex nie mamy dostępu do informacji, które pozwalają nam na identyfikację danego użytkownika, ponieważ Yandex nie rejestruje procesu wypełnienia formularzy.

Korzystamy z usługi analityki internetowej Google Analytics, świadczonej przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Dostarcza nam ona informacje dotyczące sposobu korzystania przez użytkowników z witryny, np. kliknięcia, a dzięki uzyskanym statystykom ulepszamy nasze strony. Zanonimizowany adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi będącymi w posiadaniu Google. Pliki cookie wykorzystywane w związku z Google Analytics są umieszczane na Państwa urządzeniach wyłącznie za Państwa zgodą. 

Czy używamy cookies lub podobnych technologii podmiotów trzecich?

Tak, korzystając ze stron w domenie lgseeds.pl mogą Państwo otrzymywać cookies pochodzące od naszych partnerów. Nasi partnerzy mogą korzystać z plików cookie lub innych podobnych technologii, aby ustalić, czy została wyświetlona przez nich lub na ich zlecenie konkretna reklama, oraz w celu zebrania informacji o tym w jaki sposób użytkownicy reagują na wyświetlane reklamy. Nasi partnerzy mogą także, na podstawie zgody użytkownika, dopasowywać wyświetlane reklamy do zainteresowań użytkownika określonych na podstawie informacji udostępnianych naszym partnerom przez użytkownika w trakcie korzystania ze stron internetowych. Jeżeli użytkownik wyraził zgodę, o której mowa w zdaniu poprzednim, to informacje te mogą być także udostępniane w dalszych celach marketingowych innym podmiotom wyświetlającym lub zlecającym reklamę w Internecie. W tych celach możemy także współpracować z partnerami, aby pokazać Państwu reklamę <s class="msoDel">na </s>poza naszymi stronami, po odwiedzeniu przez Państwa określonej strony lub aplikacji. Korzystamy też z oprogramowania podmiotów trzecich (np. Google Tag Manager, Google Analytics) zamieszczającego – za Państwa zgodą – w Państwa urządzeniu końcowym kody umożliwiające zbieranie danych o użytkownikach.

Modyfikowanie ustawień dotyczących cookies i technologii śledzących

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Blokowanie plików cookies zwiększa poziom ochrony danych, ale niestety może prowadzić do problemów z wyświetlaniem niektórych witryn i dostępnością niektórych usług.

W celu korzystania z Google Analytics, zaimplementowaliśmy w kodzie naszej strony kod śledzący Google Analytics. Kod ten wykorzystuje pliki cookies Google. W każdej chwili mogą Państwo zablokować kod śledzący Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki udostępniany przez Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

W celu korzystania z Yandex Metrica zaimplementowaliśmy w kodzie naszej strony kod śledzący Yandex. Kod ten wykorzystuje pliki cookies Yandex LCL. W każdej chwili mogą Państwo zablokować kod śledzący, wykonując kroki opisanej tutaj: https://yandex.com/support/metrica/general/opt-out.html.

Jeśli nie chcą Państwo, aby usługodawcy dostarczający serwisy You Tube lub Vimeo przyporządkowywali dane zebrane w trakcie odtwarzania wideo lub zapoznawania się z innymi treściami na naszej stronie internetowej bezpośrednio Państwa profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie należy się wylogować z tego serwisu. Można też całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla konkretnej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

Jeśli nie chcą Państwo, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio do Państwa profilu w serwisie Facebook, to przed wizytą na naszej stronie należy się wylogować z tego serwisu. Można też całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla konkretnej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

Profilowanie

Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe przy pomocy profilowania na podstawie aktywności na stronach internetowych, przy wykorzystaniu plików cookies. Profilowanie jest wykorzystywane w celu przedstawienia oferty marketingowej dopasowanej do Państwa indywidualnych preferencji.

Partnerzy i dostawcy usług

Google Korzystamy z usługi Google AdWords, świadczonej przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA – w celu pomiaru skuteczności poszczególnych reklam, ofert i funkcji. Po kliknięciu reklamy Google w komputerze użytkownika umieszczany jest plik cookie. Plik ten umożliwia nam określenie, czy użytkownik powrócił do witryny z daną ofertą w ciągu 30-dniowego okresu ważności pliku cookie. Informacje uzyskane z pliku cookie są kompilowane w statystyki – Google ustala się łączną liczbę użytkowników, którzy kliknęli reklamę i zostali przekierowani do witryny.
Facebook Używamy narzędzi udostępnianych przez serwis społecznościowy Facebook, m.in. kod remarketingowy – Pixel (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Irlandia). Podczas wyświetlania naszej strony internetowej przeglądarka użytkownika nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratora serwisu społecznościowego. Facebook otrzyma informację, że przeglądarka użytkownika wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadają Państwo profilu u tego usługodawcy lub nie są akurat zalogowani. Taka informacja (wraz z adresem IP) jest przez przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera Facebook i tam przechowywana. Jeśli zalogują się Państwo do serwisu Facebook, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Państwa profilu w danym serwisie społecznościowym. Jeśli użyją Państwo danej wtyczki, np. klikając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana.
YouTube Możemy osadzać na naszych stronach treści z serwisów zewnętrznych, w szczególności filmy z serwisów YouTube oraz Vimeo. W związku z tym mogą być wykorzystywane pliki cookies lub technologie local storage i session storage Google związane z usługą YouTube, w tym pliki cookies DoubleClick oraz pliki cookies Vimeo Inc.
Jeśli użytkownik odtwarza wideo lub zapoznaje się z innym osadzonym materiałem, Google lub Vimeo otrzymuje o tym informacje, nawet jeśli nie posiadają Państwo profilu u danego usługodawcy lub nie są Państwo akurat zalogowani. Taka informacja (wraz z adresem IP użytkownika) jest przesyłana przez przeglądarkę użytkownika bezpośrednio do serwera danego usługodawcy i tam przechowywana. Jeśli zalogowali się Państwo do serwisu danego usługodawcy, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Państwa profilu w danym serwisie społecznościowym. Zasady gromadzenia i przetwarzania danych zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.
Pliki cookies związane z YouTube lub Vimeo ładowane są dopiero w chwili odtworzenia filmu, więc jeżeli nie chcą Państwo, by do tego doszło, należy się powstrzymać od oglądania filmu.

Wykaz ciasteczek

NazwaCel/Funkcja
Rodzaj ciasteczka: Niezbędne
test_cookieSłuży do sprawdzenia, czy przeglądarka użytkownika obsługuje pliki cookies.
CONSENT [x3]Używany do wykrywania, czy odwiedzający zaakceptował kategorię marketingową w banerze plików cookie. Ten plik cookie jest niezbędny do zachowania zgodności witryny z RODO.
CookieConsentPrzechowuje stan zgody użytkownika na pliki cookie dla bieżącej domeny.
fe_typo_userZachowuje stany użytkowników w różnych żądaniach strony.
x-sw6-tokenToken uwierzytelniający pomiędzy TYPO3 a Shopware
Rodzaj ciasteczka: Statystyczne
_gaRejestruje unikalny identyfikator, który jest używany do generowania danych statystycznych na temat sposobu korzystania z witryny przez odwiedzającego.
_ga_#Używany przez Google Analytics do zbierania danych o liczbie odwiedzin użytkownika na stronie, jak również dat pierwszej i ostatniej wizyty.
Rodzaj ciasteczka: Marketingowe
IDEWykorzystywane przez Google DoubleClick do rejestrowania i raportowania działań użytkownika witryny po obejrzeniu lub kliknięciu jednej z reklam reklamodawcy w celu zmierzenia skuteczności reklamy i zaprezentowania użytkownikowi ukierunkowanych reklam.
pagead/landing [x2]Zbiera dane o zachowaniach użytkowników z wielu stron internetowych, w celu prezentowania bardziej trafnych reklam - Pozwala to również ograniczyć liczbę wyświetleń tej samej reklamy.
ads/ga-audiencesUżywane przez Google AdWords do ponownego angażowania odwiedzających, którzy prawdopodobnie przekształcą się w klientów na podstawie zachowania odwiedzającego w sieci w różnych witrynach.
NIDRejestruje unikalny identyfikator, który identyfikuje urządzenie powracającego użytkownika. Identyfikator ten jest wykorzystywany do reklam ukierunkowanych.
_gcl_auUżywany przez Google AdSense do eksperymentowania z wydajnością reklam w witrynach korzystających z ich usług.
DEVICE_INFOUżywane do śledzenia interakcji użytkownika z osadzoną treścią.
VISITOR_INFO1_LIVEPróbuje oszacować przepustowość użytkowników na stronach ze zintegrowanymi filmami z YouTube.
YSCRejestruje unikalny identyfikator w celu prowadzenia statystyk dotyczących tego, jakie filmy z YouTube widział dany użytkownik.
yt.innertube::nextIdRejestruje unikalny identyfikator w celu prowadzenia statystyk dotyczących tego, jakie filmy z YouTube widział dany użytkownik.
yt.innertube::requestsRejestruje unikalny identyfikator w celu prowadzenia statystyk dotyczących tego, jakie filmy z YouTube widział dany użytkownik.
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEYPrzechowuje preferencje użytkownika dotyczące odtwarzacza wideo przy użyciu osadzonego wideo z YouTube.
yt-remote-cast-availablePrzechowuje preferencje użytkownika dotyczące odtwarzacza wideo przy użyciu osadzonego wideo z YouTube.
yt-remote-cast-installedPrzechowuje preferencje użytkownika dotyczące odtwarzacza wideo przy użyciu osadzonego wideo z YouTube.
yt-remote-connected-devicesPrzechowuje preferencje użytkownika dotyczące odtwarzacza wideo przy użyciu osadzonego wideo z YouTube.
yt-remote-device-idPrzechowuje preferencje użytkownika dotyczące odtwarzacza wideo przy użyciu osadzonego wideo z YouTube.
yt-remote-fast-check-periodPrzechowuje preferencje użytkownika dotyczące odtwarzacza wideo przy użyciu osadzonego wideo z YouTube.
yt-remote-session-appPrzechowuje preferencje użytkownika dotyczące odtwarzacza wideo przy użyciu osadzonego wideo z YouTube.
yt-remote-session-namePrzechowuje preferencje użytkownika dotyczące odtwarzacza wideo przy użyciu osadzonego wideo z YouTube.

Zachęcamy również do zapoznania się z obowiązkiem informacyjnym.