Kiedy zbierać kukurydzę na kiszonkę? – sprawdź!

29.10.2020

Przychodzi czas na zbiór kukurydzy. W zależności od odmiany oraz zastosowanej technologii, kukurydzę można zebrać na kiszonkę lub na ziarno. Dowiedz się, jak wygląda prawidłowy zbiór kukurydzy, w zależności od jej późniejszego przeznaczenia.

Przy zbiorze kukurydzy bardzo ważny jest odpowiedni termin. Od tego może później zależeć m.in. jakość paszy. Jest wiele metod na określenie dobrego momentu zbioru. Należy wybrać tę, która jest dobrana do późniejszego przeznaczenia rośliny.

Zbiór kukurydzy na kiszonkę

Kukurydzę na kiszonkę najlepiej zebrać, gdy zawartość suchej masy całych roślin wynosi od 30% do 35%. Jeśli spojrzymy na ziarno, najlepiej będzie przeprowadzić zbiór, gdy będzie się ono znajdować w fazie mleczno- woskowej. Linia mleczna powinna być w okolicach połowy ziarniaka. Dzięki temu jego rozdrobnienie przebiegnie bez problemu.

Gdy opóźnimy termin zbioru, mimo wzrostu energii w kiszonce, pojawi się problem strawności. Łodygi zaczną drewnieć, czyli wraz z dojrzewaniem zwiększy się ilość ligniny i celulozy. Obniży to strawność, a także utrudni rozdrabnianie rośliny. Przy zbyt suchej kukurydzy na kiszonkę bardzo trudno ubić materiał w silosie, tak aby pozbyć się powietrza i umożliwić prawidłowy proces zakiszania w warunkach beztlenowych.

Zbyt wczesny termin zbioru kukurydzy na kiszonkę

termin zbioru kukurydzy na kiszonkę

Za wczesne zebranie kukurydzy z pola też nie przyniesie korzyści. Zmniejszona zawartość skrobi znacznie obniży wartość pokarmową, na której nam zależy. Zebrany materiał jest także za bardzo wilgotny. Łatwo wybić sok komórkowy z sieczki co prowadzi do strat i przekreśli szansę na odpowiednią fermentację.

Zbiór kukurydzy na ziarno

W tym przypadku sprawa jest ułatwiona. Zależy nam na konkretnej części rośliny, mianowicie na samym ziarnie. To jego parametrami będziemy się kierować przy ocenie gotowości do zbioru. Jednym z ważniejszych wyznaczników jest czarna plamka. Jej obecność oznacza, że asymilaty nie spływają już do ziarniaka. W tym momencie wilgotność, w zależności od pogody i wczesności danej odmiany kukurydzy, wynosi około 25-40%.

Wilgotność kukurydzy podczas zbioru

Po pojawieniu się czarnej plamki najlepiej poczekać ze zbiorem około 2-4 tygodnie. W tym czasie ziarno naturalnie będzie stopniowo schło o około 0,75% dziennie. To zaoszczędzi nam pieniędzy włożonych w suszenie ziarna po zbiorze. Nie warto jednak czekać zbyt długo, ponieważ wtedy plantację może zaatakować grzyb lub dojdzie do wylegania roślin, co narazi nas na straty.