Co oznacza FAO w kukurydzy?

08.12.2020

Jeżeli zdecydujemy się na uprawę kukurydzy, trzeba uważnie dobrać odpowiednią odmianę. Jednym z parametrów, które przy tym koniecznie trzeba rozważyć, jest liczba FAO. Dowiedz się, co oznacza FAO w kukurydzy!

Aby osiągnąć wysoki plon kukurydzy, ważne jest dobranie pod nią prawidłowego stanowiska. Przy podejmowaniu decyzji konieczne jest przeanalizowanie warunków atmosferycznych, jakie zwykle charakteryzują nasz region. Cechą, która ma równie ważne znaczenie, jest wczesność FAO.

Oznaczenie FAO w kukurydzy

FAO to system cyfrowych oznaczeń będący wskaźnikiem wczesności odmian. Mówi o długości okresu wegetacyjnego potrzebnego do zakumulowania suchej masy. Liczba FAO danej odmiany podawana jest przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (w skrócie COBORU).

Pierwsza cyfra oznacza podstawową klasę wczesności. Druga mówi o grupie wczesności w ramach podstawowej klasy, natomiast trzecia cyfra informuje o barwie ziarniaka. Podstawowy podział odmian kukurydzy według FAO prezentuje się w następujący sposób:

  • FAO do 230 – odmiany wczesne
  • FAO 240-250 – odmiany średnio wczesne
  • FAO 260-290 – odmiany średnio późne.

W Polsce stosowany jest podział bardziej szczegółowy:

  • FAO do 190 – odmiany bardzo wczesne
  • FAO 200-230 – odmiany wczesne
  • FAO 240-250 – odmiany średnio wczesne
  • FAO 260-290 – odmiany średnio późne
  • FAO od 300 – odmiany późne

Im wcześniejsza odmiana, tym krótszy okres wegetacyjny

wczesność kukurydzy

Ważną informacją jest zależność FAO od plenności danej odmiany. Te o FAO wyższym, mają również wyższą plenność. Jest to związane z tym, iż im wcześniejsza odmiana, tym krótszy jest okres jej wegetacji. Z drugiej jednak strony mieszańce o niższej liczbie FAO charakteryzują się większym udziałem kolb i niższą wilgotnością ziarna, przy wcześniejszym, o około 10-20 dni, zbiorze.