Badania naukowe

Limagrain w liczbach

  • 12% obrotu
  • 17% budżetu przeznaczone na badania biotechnologiczne
  • 80 ośrodków badawczych na całym świecie
  • ponad 1 200 naukowców i techników
  • około 6 000 pracowników

Rys historyczny

1970 – odmiana hybrydowa kukurydzy LG 11 (powstała we współpracy z INRA) zarejestrowana we francuskim katalogu

1972 – stworzenie niezależnego programu hybrydyzacji kukurydzy przez LG

1974 – inwestycje w laboratoria fizjologii i patologii roślin; nabycie Mais Angevin, specjalizującej się w ziarnie i kiszonce kukurydzianej

1979 – Limagrain zakłada pierwszą stację naukowo-badawczą kukurydzy w Stanach Zjednoczonych

1986 – Limagrain tworzy Biosem, laboratorium biotechnologii roślin zlokalizowane na terenie kampusu Uniwersytetu w Clermont-Ferrand

1990 – przejęcie firmy Nickerson rozszerza asortyment produktu o zboża i rzepak, stwarzając nowe cele naukowo-badawcze

1992 – Limagrain tworzy innowacyjną placówkę Ulice, łączącą nowatorstwo w genetyce z kontrolą procesów przemysłowych

1997 – Limagrain tworzy firmę Biogemma, wraz z Euralis, Sofiproteol i Unigrains. Zakłada pierwszą placówkę naukowo-badawczą na Węgrzech.

1999 – Limagrain uczestniczy w opracowaniu federacyjnego programu genomiki roślin - Genoplante

2005 – Limagrain Verneuil Mienie przejmuje Advanta BV, jednego z liderów europejskich w dziedzinie zbóż, roślin oleistych i pastewnych nasion traw. Program badawczy Advanta staje się częścią programu rozwoju Limagrain.