Jęczmień ozimy

Jakie są odmiany jęczmienia ozimego?

Odmiany jęczmienia ozimego dzielą się na pastewne oraz browarne. Różnią się przede wszystkim zapotrzebowaniem na składniki pokarmowe. Odmiany jęczmienia browarnego wyróżniają się niższym zapotrzebowaniem na azot, który jest odpowiedzialny za zawartość białka w ziarnie. Mimo to różnica w jego zawartości pomiędzy odmianami jęczmienia browarnego i paszowego jest niewielka – wynosi 1–2%.

Dobór jęczmienia ozimego do siewu

Przy wyborze odmiany jęczmienia ozimego najważniejszy jest kierunek użytkowania – wymagania i cechy jęczmienia browarnego różnią się od odmian przeznaczonych na paszę. 
Istotna jest również zimotrwałość rośliny oraz odporność na choroby występujące w latach poprzednich.

Odpowiednio dobrana odmiana powinna być dostosowana do:

 • warunków klimatyczno-glebowych,
 • zasobności gleby w składniki pokarmowe,
 • możliwej presji agrofagów.

Szeroki wybór odmian jęczmienia ozimego od Limagrain umożliwia dobór odmiany idealnie dopasowanej do istniejących warunków, o konkretnych cechach.

Jaki jęczmień ozimy na słabe gleby?

Ze względu na słabo rozwinięty system korzeniowy, wymagania glebowe jęczmienia ozimego są wysokie. Powodzenie uprawy przy słabych glebach wymaga właściwego doboru odmiany jęczmienia ozimego, wysokiej agrotechniki oraz dobrej kultury rolnej. Odmiany hybrydowe wyróżniają się dobrymi zdolnościami adaptacyjnymi, więc mogą okazać się dobrym rozwiązaniem.

Dodatkowym wsparciem dla jęczmienia ozimego jest zastosowanie odpowiedniego przedplonu.

Jęczmień dwurzędowy czy wielorzędowy?

Jęczmień ozimy wielorzędowy ma płodne wszystkie kłoski z obu stron osadki, natomiast jęczmień dwurzędowy ma płodny tylko środkowy kłosek. W efekcie wielorzędowe odmiany jęczmienia ozimego charakteryzują się wyższym plonem o drobniejszym ziarnie, natomiast ziarno odmian dwurzędowych ma pękatą, symetryczną budowę.
Odmiany wielorzędowe uprawia się zazwyczaj na paszę, natomiast dwurzędowe mają większe znaczenie w przemyśle spożywczym i browarniczym.

Jaką odmianę mieszańcową jęczmienia wybrać?

Wymagania pokarmowe jęczmienia ozimego są wysokie ze względu na słabo rozwinięty system korzeniowy. W związku z tym materiał siewny jęczmienia ozimego powinien odznaczać się wysoką jakością, aby nie pogłębić negatywnych skutków wynikających z cech rośliny. Rozwiązaniem jest wysiew kwalifikowanych nasion od sprawdzonego producenta.

Plonowanie – czyli ile jęczmienia ozimego na hektar?

Wysoki plon jęczmienia ozimego zależy od wielu czynników. Najważniejszymi z nich jest dobór właściwej odmiany, odpowiednie warunki glebowe oraz terminowy siew.

W 2022 roku wzorzec plonowania jęczmienia ozimego na przeciętnym poziomie agrotechniki w doświadczeniach porejestrowych COBORU wyniósł 95,4 dt/ha.

Opłacalność uprawy jęczmienia ozimego

Jęczmień ozimy ma bardzo wysoki potencjał plonowania. Dzięki niewielkim nakładom pracy można osiągnąć wysokie plony dobrej jakości, co przekłada się na opłacalność uprawy.

Sprzyjająca aura dla jęczmienia ozimego i zysków

Powtarzające się słoneczne i długie okresy jesieni w połączeniu z krótkimi, ciepłymi zimami sprzyjają uprawie jęczmienia ozimego. Co najważniejsze, zboże to posiada wysoki potencjał plonotwórczy przy mniejszych wymaganiach glebowych w porównaniu do pszenicy.  Jęczmień ozimy można z powodzeniem uprawiać na glebach kompleksów żytniego bardzo dobrego, pszennego górskiego i zbożowego górskiego. A przy odpowiedniej agrotechnice nawet na gorszych glebach, klasy IV.

Odmiany jęczmienia ozimego od Limagrain to dodatkowo gwarant bezpieczeństwa Twoich upraw i ochrony plonowania. Wszystko dzięki tworzeniu przez nas genotypów roślin odpowiedzialnych za odporność wielu chorób. Odmiany, które dostajesz, wykazują wysoką zdrowotność na takie choroby jak: plamistość siatkowa jęczmienia, wirus żółtej mozaiki czy mączniak prawdziwy. W połączeniu z wysoką mrozoodpornością i odpornością na wyleganie, zyskujesz kompletny produkt, na którym się nie zawiedziesz.

Zalety jęczmienia ozimego

Główną zaletą jęczmienia ozimego jest krótki okres wegetacji, który w przypadku innych zbóż ozimych jest znacznie dłuższy. Dzięki wczesnemu dojrzewaniu jest bardzo dobrym przedplonem dla rzepaku ozimego.

Zboże to bardzo dobrze wykorzystuje zimowe zapasy wody, co obniża współczynnik transpiracji, sprawiając, że roślina dobrze radzi sobie podczas wiosennej suszy. Jęczmień ozimy ma również wysoki potencjał plonotwórczy – znacznie wyższy od odmiany jarej.

Uprawa jęczmienia ozimego

Jęczmień ozimy jest w Polsce uprawiany rzadziej niż jęczmień ozimy. Zaraz za pszenicą wyróżnia się najwyższym potencjałem plonotwórczym. Jego okres wegetacji jest najkrótszy spośród zbóż ozimych. Na wydajność uprawy jęczmienia ozimego duży wpływ ma uprawa gleby. Po przedplonie warto wykonać podorywkę z bronowaniem, a następnie orkę siewną i uprawki przedsiewne.

Kiedy powinno się siać jęczmień ozimy?

Terminowy siew jęczmienia ozimego warunkuje odpowiedni rozwój systemu korzeniowego, który zapewnia dobre wypełnienie ziarna, a także wspomaga przezimowanie roślin. To od niego w znacznym stopniu zależy wysokość plonów.

Optymalny termin siewu jęczmienia ozimego przypada na drugą, ewentualnie trzecią dekadę września, przy czym jest w dużej mierze uzależniony od warunków pogodowych. Zbyt wczesny wysiew może spowodować nadmierny wzrost jęczmienia ozimego, który będzie bardziej podatny na porażenie przez choroby grzybowe. Zbyt późny siew może natomiast skutkować wytworzeniem słabego systemu korzeniowego, który ma istotny wpływ na zimotrwałość roślin.

Na jaką głębokość sieje się jęczmień ozimy?

Jęczmień jary należy wysiewać na głębokości 3–4 cm, w rozstawie rzędów 12 cm. Obsada w terminie optymalnym wynosi 250-300 roślin/m2, co stanowi ok. 120-160 kg/ha. Siewy późniejsze wymagają zwiększenia obsady o 10-15%. Norma wysiewu jęczmienia ozimego zależy od zasobności gleby w składniki pokarmowe oraz terminu. Obsada zazwyczaj mieści się w przedziale 120–160 kg/ha, jednak przy słabszych warunkach glebowych czy opóźnionym terminie siewu należy ją zwiększyć o 10–15%.

Stanowisko siewu jęczmienia ozimego

Szczególnie przydatne do uprawy jęczmienia ozimego są gleby kompleksów pszennego bardzo dobrego i dobrego, żytniego bardzo dobrego oraz pszennego górskiego i zbożowego górskiego. Na słabszych glebach powodzenie uprawy zależy od agrotechniki oraz kultury gleby.

Wymagania glebowe i przedplon

Jęczmień ozimy osiąga najlepsze wyniki na glebach średniozwięzłych o odczynie lekko kwaśnym do obojętnego (6,0-6,8 pH). Należy regularnie badać kwasowość gleby, ponieważ jest ona niezwykle ważna w kontekście wysokości i jakości plonu jęczmienia ozimego.

Jako przedplon dla jęczmienia ozimego można zasiać rośliny strączkowe, rzepak ozimy, wczene ziemniaki lub owies.

Nawożenie jęczmienia ozimego

Jęczmień ozimy ma duże wymagania glebowe, których zapewnienie wiąże się z odpowiednim nawożeniem. Powinno być one dostosowane do zasobności gleb, ponieważ zarówno niedobór, jak i nadmiar składników pokarmowych może być szkodliwy.

Nawożenie jęczmienia ozimego azotem wykonuje się głównie wiosną – przedsiewne nawożenie jest wymagane tylko jeżeli jęczmień jest uprawiany po zbożach. Dokładne terminy oraz dawki powinny być dostosowane do przeznaczenia plonu. Efektywne wykorzystanie azotu przez jęczmień ozimy jest możliwe jeżeli rośliny na początku wegetacji zostaną zaopatrzone w dostępną siarkę.

Fosfor odpowiada za wytworzenie silnego i dobrze rozbudowanego systemu korzeniowego, natomiast potas wspomaga jęczmień ozimy w walce z patogenami. Pełne nawożenie tymi składnikami najlepiej wykonać jesienią przed siewem, aby lepiej przygotować rośliny na zimę, zwiększając ich odporność na mróz i choroby.

Dostępne nasiona jęczmienia ozimego Limagrain

Calypso

Jęczmień Calypso to jedna z najlepszych odmian jęczmienia ozimego w typie browarnym w Polsce o dobrej zimotrwałości. Wyróżnia się wyjątkowo dużym i wyrównanym ziarnem oraz dobrą odpornością na wyleganie.

LG Casting

Jęczmień ozimy LG Casting to odmiana pastewna o dwurzędowym kłosie. Charakteryzuje się wysoką zimotrwałością i dobrą odpornością na wyleganie. Ma wysoki i stabilny potencjał plonowania we wszystkich rejonach uprawy jęczmienia ozimego w Polsce.

LG Veronika

LG Veronika jest odmianą jęczmienia pastewną wielorzędową o ponadprzeciętnej zimotrwałości. Odznacza się wysokim i stabilnym plonowaniem oraz dobrą odpornością na wyleganie.

Marysell

Marysell to wczesna odmiana jęczmienia ozimego browanego o bardzo dobrym krzewieniu i wysokiej masie tysiąca ziaren. Wyróżnia się wysoką toleracją na mączniaka prawdziwego, rynchosporiozę i fuzariozę.

Picasso

Jęczmień Picasso to doskonale plonująca sześciorzędowa odmiana pastewna o wybitnej zimotrwałości. Charakteryzuje się wysoką zdrowotnością – ma odporność na BaYMV typ 1 + 2 (wirus żółtej mozaiki jęczmienia) oraz regularnym i stabilnym plonowaniem.

Gdzie kupić i ceny nasion jęczmienia ozimego?

Nasiona jęczmienia ozimego warto kupować od znanych producentów w specjalistycznych sklepach. Zakup jęczmienia kwalifikowanego daje pewność, że materiał siewny jest sprawdzony i dopasowany do panujących warunków. Jest to także gwarancja określonych cech jęczmienia ozimego oraz plonowania na konkretnym poziomie. Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży i ceny nasion jęczmienia ozimego można uzyskać u przedstawicieli i dystrybutorów. Dane do przedstawicieli handlowych Limagrain znajdują się w zakładce Kontakt.

Dlaczego warto wybrać jęczmień ozimy Limagrain?

Odmiany jęczmienia ozimego od Limagrain to gwarancja bezpieczeństwa upraw i ochrona plonowania. Wszystko dzięki tworzeniu przez nas genotypów roślin odpowiedzialnych za odporność wielu chorób. Dostępne odmiany jęczmienia ozimego wykazują wysoką zdrowotność na takie choroby jak: plamistość siatkowa jęczmienia, wirus żółtej mozaiki czy mączniak prawdziwy. W połączeniu z wysoką mrozoodpornością i odpornością na wyleganie, zyskujesz kompletny produkt, na którym się nie zawiedziesz.

Źródła

 • Barczak, B., Cwojdziński, W., Nowak, K. (1994). Wpływ wzrastających dawek azotu na plon i jakość białka ziarna trzech odmian jęczmienia ozimego. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, (414), 235-244.
 • Bojarczuk, J., Bojarczuk, M., & Krel, E. (1994). Reakcja odmian jęczmienia ozimego na niekorzystne warunki fitosanitarne gleby po różnych przedplonach. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, 192, 29-38.
 • Chrzanowska–Drożdż, B., Kaczmarek, K. (2007). Plonowanie odmian jęczmienia ozimego w warunkach zróżnicowanej technologii uprawy. Fragmenta Agronomica, 24(3), 95.
 • Leszczyńska, D., & Noworolnik, K. (2005). Porównanie reakcji wielorzędowych i dwurzędowych odmian jęczmienia ozimego na poziom nawożenia azotem i termin siewu. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, 237, 39-49.
 • Leszczyńska, D., Noworolnik, K. (2002). Wpływ terminu i gęstości siewu na przezimowanie i plonowanie kilku odmian jęczmienia ozimego. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 481(1).
 • Leszczyńska, D., Noworolnik, K. (2017). Plonowanie jęczmienia ozimego dwurzędowego w zależności od gęstości i terminu siewu. Fragmenta Agronomica, 34(1), 40-48.
 • Noworolnik, K. (1992). Produkcyjność odmian jęczmienia ozimego w zależności od nawożenia azotem i gęstości siewu. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, (183), 149-155.
 • Noworolnik, K., & Leszczyńska, D. (2017). Wpływ warunków glebowych na plony ziarna odmian jęczmienia ozimego. Polish Journal of Agronomy, (30), 33-38.
 • Noworolnik, K., Leszczyńska, D., Dworakowski, T., Sułek, A. (2009). Wpływ odmiany i nawożenia azotem na plonowanie jęczmienia ozimego. Fragm. Agron, 26(2), 89-95.
 • Urban, M., Błażewicz, J. (2000). Wpływ herbicydów na plonowanie i wartość użytkowa ziarna odmian jęczmienia ozimego. Progress in Plant Protection, 40(2), 746-750.