Ekspert Kiszonkowy

Kiszonka z kukurydzy to smakowita i pełnowartościowa pasza dla zwierząt. Jej produkcja nie wymaga wysokich nakładów finansowych i wydaje się prosta. Pozory mogą jednak mylić. Przygotowanie kiszonki o odpowiedniej jakości wymaga tak naprawdę szeregu dobrych decyzji. Aby wspomóc hodowców w podjęciu tych najbardziej trafnych, stworzyliśmy w Limagrain program EKSPERT KISZONKOWY

Skorzystaj z programu, który się opłaca

Poznaj szczegóły…

Celem programu EKSPERT KISZONKOWY jest wskazanie dobrych praktyk w produkcji i poprawa jakości kiszonki, a dzięki temu wpłynięcie na lepszą zdrowotność bydła i wzrost wielkości dochodów gospodarstw. Dołączając do programu, możesz liczyć na nasze merytoryczne i praktyczne wsparcie w następujących obszarach:

 • dobór odmiany kukurydzy kiszonkowej 
 • ustalenie optymalnego terminu zbioru
 • właściwe przeprowadzenie zbioru
 • odpowiednie przygotowanie kiszonki i silosu
 • właściwe pobieranie gotowej paszy z silosu 

Dzięki EKSPERTOWI KISZONKOWEMU nie musisz wcale dokonywać kosztownych inwestycji, aby cieszyć się paszą najwyższej jakości.

Dobra odmiana to podstawa

Hodowla kukurydzy na kiszonkę to długi proces. Zawsze warto jednak zacząć od dobrej podstawy, czyli doboru odmiany. Właściwa decyzja na tym polu to pierwszy krok do jakościowej kiszonki. A tym samym do dostarczenie bydłu większej dawki energii, a co za tym idzie osiągnięcia wysokich wyników w produkcji mleka.

W ramach programu EKSPERT KISZONKOWY przygotowaliśmy dla Ciebie specjalistyczne odmiany z programu selekcji i hodowli mieszańcowych odmian kukurydzy. Ich cechy rozpoznawcze to:

 • duża produkcja biomasy (plonowanie)
 • ziarno typu flint (typ ziarna)
 • wysoka strawności włókna (wartość energetyczna)

Udział włókna to niezwykle istotny parametr, na który należy zwrócić szczególną uwagę przy wyborze odmiany. Jest ono nie tylko źródłem energii dla zwierząt, ale reguluje też procesy trawienia i pracę przewodu pokarmowego. Mówiąc wprost, przekłada się na zdrowie Twoich krów. Wybór odmiany o wyższej strawności włókna to także najlepszy sposób na obniżenie kosztów produkcji mleka i wzrost jego ilości. 

Nasi doradcy pozostają do Twojej dyspozycji. Dobierzemy dla Ciebie odpowiednią odmianę i powiemy, jak w pełni wykorzystać jej potencjał genetyczny. 

Dowiedz się więcej o odmianach i programie LGAN.

Termin zbioru trafiony w 10

Kukurydzę uprawiamy na polu prawie pół roku, zbieramy jeden lub kilka dni w zależności od wielkości silosu, a kiszonkę skarmiamy cały kolejny rok. Dlatego tak ważny jest ten jeden lub kilka dni zbioru kiszonki. 

Podstawowym kryterium wyznaczenia terminu koszenia jest sucha masa. Rośliny należy kosić, gdy jej udział wynosi 30-35%. Jak prawidłowo obliczyć tę wartość? I w tym aspekcie możesz liczyć na nasze wsparcie.

Dzięki nowoczesnym, mobilnym laboratoriom NIRS LG LAB nasi przedstawicieli mogą pobrać próbki kukurydzy i szybko oraz dokładnie przeanalizować je na miejscu pod kątem zawartości suchej masy, a także skrobi. Pozwoli to na wyznaczenie optymalnego terminu zbioru w Twoim gospodarstwie.

Domowym sposobem także można oznaczyć zawartość suchej masy w kukurydzy.

Wystarczy pobrać podobnie jak do badania NIRSem kilka roślin kukurydzy, ważne, aby były przeciętne rośliny z pola. Rośliny należy rozdrobnić nadaje się do tego rębak do gałęzi, ale możesz użyć sekatora i pociąć łodygi, liście kolby, pamiętając, aby każdy ziarniak był uszkodzony podczas rozdrabniania. Następnie trzeba dokładnie wymieszać uzyskaną sieczkę i pobrać próbkę 100 g. Próbkę należy wysuszyć w kuchence mikrofalowej, suszarce do grzybów lub piekarniku. Następnie zważ wysuszoną próbkę. Waga wysuszonej próbki mówi jaki procentowy udział suchej masy jest obecnie w kukurydzy.

Śledź też nasz program Monitoringu suchej masy!

Udany zbiór z zyskiem

Właściwa technologia zbioru kukurydzy na kiszonkę to kolejna dobra praktyka, która przekłada się zarówno na jakość, jak i wymierne zyski finansowe. Co rekomenduje w tym aspekcie EKSPERT KISZONKOWY? Optymalna wysokość zbioru kukurydzy to 15-20 cm, powyżej poziomu zanieczyszczeń. 

Zwiększając wysokość cięcia z 20 na 40 cm narażasz się na konkretne straty, zostawiając na polu wartościowy materiał. Te niewykorzystane 20 cm przekłada się bowiem na ponad 8 ton zielonej masy na hektar, które zostają na polu. Biorąc pod uwagę, że jedna krowa rocznie spożywa ok. 7,5 t kiszonki, to podniesienie cięcia o 20 cm spowoduje, że będziesz w stanie wyżywić 1 krowę mniej z hektara. A to oznacza, że zostawisz na polu powyżej 1700 l mleka!

Dobre przygotowanie, najwyższa jakość

EKSPERT KISZONKOWY to również badanie silosów w gospodarstwie. Według naszych obserwacji, w aż 4 na 5 gospodarstw w Polsce istnieją rezerwy do poprawy jakości zakiszonej kukurydzy. I to bez dodatkowych kosztów! Audyt kiszonki i właściwie przygotowanie pryzmy lub silosu pozwoli Ci wyeliminować istniejące problemy i straty związane z procesem kiszenia. Zdecydowanie jest to obszar, w którym nie warto iść na skróty.

Przyłączając się do programu, możesz liczyć na pełną diagnostykę jakości kukurydzy w silosie. Pod przysłowiową lupę bierzemy te czynniki, które mają największy wpływ na to, aby na Twoich stołach paszowych znalazła się najlepszej jakości kiszonka:

 

 • gęstość (ubicie) – optymalną wartością jest co najmniej 220 kg suchej masy w 1 m3, co odpowiada 700 kg zielonki/m3
 • pH – pomiar wykonuje się za pomocą papierka lakmusowego, optymalnie jeśli pH wynosi mniej niż 4
 • temperatura czoła silosu – mierzona jest w 5 punktach; różnica między punktami pomiaru nie powinna przekraczać 10°C
 • struktura rozdrobnienia roślin – oceniana jest przy wykorzystaniu sit paszowych
 • rozdrobnienie ziarniaków – w kiszonce nie powinno być całych ziarniaków; skrobia w nierozgniecionych ziarniakach jest dla krów niedostępna i nie będzie z niej mleka
 • okrycie – wzorowy silos przykryty jest 3 rodzajami folii (wierzchnia, podkładowa, boczna)

Skontaktuj się z nami. Sprawdzimy jakość Twoich silosów i kiszonki. 

Pobieranie kiszonki bez strat

Po przygotowaniu jakościowej kiszonki, priorytetem staje się uniknięcie strat składników pokarmowych. Przy czym zahamowanie tych wynikających z procesu fermentacji nie jest możliwe. Inne czynniki możesz mieć natomiast pod pełną kontrolą. Dlatego tak istotny jest odpowiedni sposób pobierania zakiszonego materiału.

Pobieranie kiszonki i odkrywanie silosu powinno następować stopniowo. Tak, by długość niezakrytego odcinka nie przekraczała 2-3 m. Ściana otwartego silosu powinna mieć równą powierzchnię. Ogranicza to utlenianie się kiszonki. Sprawia także, że nawet latem nie dochodzi do jej zagrzewania. Jeżeli nie dysponujesz frezem, warto zastosować specjalne wybieraki, dzięki którym wytniesz równe kostki kiszonki. Zapobiegniesz w ten sposób przedostawaniu się powietrza i niepożądanych organizmów w głąb silosu. 

Dołącz do programu EKSPERT KISZONKOWY.
Produkuj najlepszą kiszonkę i więcej mleka niż dotychczas!

Monitoring suchej masy