N-Flex – odmiany rzepaku ozimego efektywnie wykorzystujące azot

Rzepak ozimy jest rośliną, która ma bardzo duże wymagania pokarmowe. Jego plon w dużym stopniu zależy od ilości pobranego azotu. Wielu rolników ma jednak problem z zaplanowaniem optymalnego nawożenia tym składnikiem. Spowodowane jest to zmienną i kapryśną pogodą, heterogenicznością, czyli niejednorodnością gleby, a także zmianami w rozporządzeniach o nawożeniu.

Z rozwiązaniem problemu nawożenia azotem przychodzi firma Limagrain, opracowując nowoczesne odmiany rzepaku ozimego N-Flex, które jeszcze efektywniej wykorzystują azot.

Superodmiany rzepaku ozimego

Aby wyselekcjonować odmiany rzepaku ozimego N-Flex, firma Limagrain wprowadziła program hodowlany NUE (Nitrogen Use Eficiency – Efektywnego Wykorzystania Azotu). W ramach tego programu wykonywane są wieloletnie testy powtarzalności z wykorzystaniem pomiarów indeksu wegetacji i plonu w warunkach sztucznie wywołanego stresu azotowego.

Wyróżnione w tym programie odmiany rzepaku ozimego, które efektywnie wykorzystują dostępny w glebie azot, otrzymują logotyp N-Flex.

Badania NUE – plon na jednostkę dostępnego azotu NUE łączy pobieranie, przyswajanie i moc remobilizacji

Rzepak ozimy N-Flex w porównaniu do tradycyjnych mieszańców wydaje wyższy plon, nie tylko w warunkach optymalnego zaopatrzenia w azot, ale także w czasie problemów z dostępnością lub przyswajaniem tego składnika pokarmowego.

Efektywność wykorzystania N. Co to tak naprawdę oznacza?

Skrócona definicja „efektywności wykorzystania azotu” brzmi następująco: plon ziarna przypadający na jednostkę azotu dostępnego dla roślin. (MOLL i in. 1982).

Efektywność wykorzystania N składa się z dwóch oddzielnych podprocesów:

  • Efektywność pobierania N – zdolność roślin do absorpcji azotu z gleby.
  • Efektywność przetwarzania N – zdolność roślin do remobilizacji azotu związanego w tkankach rośliny i do jego ponownego wykorzystania do nalewania ziarna.

EFEKTYWNOŚĆ POBIERANIA N

Aby rzepak efektywnie pobierał azot, potrzebuje dobrze rozwiniętego systemu korzeniowego z mocnym korzeniem palowym. Tylko taki system korzeniowy gwarantuje dotarcie do zasobów azotu, które znajdują się w głębszych warstwach gleby. Innym kluczowym aspektem jest intensywny wzrost rzepaku. Większa ilość azotu jest przyswajana tylko wtedy, gdy biomasa jest silniej rozwinięta.

Oznacza to, że odmiany rzepaku o silnie rozwiniętym systemem korzeniowym i dobrze rozkrzewionej części nadziemnej mają wyższą wydajność absorpcji azotu!

EFEKTYWNOŚĆ PRZETWARZANIA N

W celu uzyskania wysokiej efektywności przetwarzania azotu roślina musi być w stanie jak najszybciej i przy najmniejszym wysiłku pobierać azot ze starszych części roślin, transportować go w kierunku organów magazynujących i w końcu ponownie zużywać do tworzenia nasion rzepaku.

Równoległe korzenie muszą mieć zapewnione bezproblemowe pobieranie azotu z gleby, niezbędnego do tworzenia nasion. Sprostać tym wymaganiom mogą jedynie odmiany rzepaku, które są zdrowe i mają sprawnie funkcjonujące kanały transportu substancji odżywczych.

Trudności związane z zaopatrzeniem roślin w azot

Optymalne zaopatrzenie roślin w azot może przysparzać jednak trudności:

Dlaczego warto postawić na odmiany rzepaku N-Flex?

Przy tylu dylematach i trudnościach wniosek nasuwa się jeden – potrzebujemy bezpiecznych i pewnych odmian, charakteryzujących się wyższą stabilnością plonowania i dających przewagę zarówno w optymalnych, jak i niedostatecznych warunkach dostępności azotu. Dlatego Limagrain postawiło sobie za cel wyselekcjonowanie takich superodmian.

W ramach programu hodowlanego prowadzone są wieloletnie testy powtarzalności z wykorzystaniem pomiarów indeksu wegetacji i plonu w warunkach sztucznie wywołanego stresu azotowego.

Wyselekcjonowane w ten sposób odmiany otrzymują logotyp N-Flex. Wydają one bowiem wyższy plon w porównaniu do tradycyjnych mieszańców, nie tylko w warunkach optymalnego zaopatrzenia w azot, ale także wtedy, gdy pojawiają się problemy z dostępnością lub przyswajaniem tego składnika pokarmowego. W sezonie 2023 w portfolio odmianowym Limagrain Polska znajduje się już 6 odmian z programu N-Flex.

LG Ambassador – pierwsza odmiana z technologii N-Flex

Rzepak ozimy LG Ambassador to czołowa odmiana, która efektywnie wykorzystuje azot. Potwierdzają to badania przeprowadzone przez Limagrain Europe. Wyniki wykazały wyższość rzepaku LG Ambassador nad innymi odmianami podczas warunków stresowych.

Odwiedź stronę o LG Ambassador i dowiedz się więcej na temat tej wschodzącej gwiazdy!

Poznaj inne odmiany N-Flex

W ofercie firmy Limagrain dostępne są również cztery inne odmiany rzepaku ozimego efektywnie wykorzystujące azot. Są to: