Historia Limagrain

Od tego momentu patrzymy na rzeczy inaczej:

1965 - Spółdzielnia przyjmuje nazwę Limagrain i otwiera stację naukowo-badawczą i hodowlaną kukurydzy.

Nazwa Limagrain, znana dziś w środowisku hodowców odmian roślin rolniczych i w światowym rolnictwie pojawiła się po raz pierwszy w roku 1965. Zmiana nazwy nastąpiła aby sprostać historycznemu wyzwaniu: wyhodowaniu oraz produkcji, a także wprowadzeniu do obrotu wczesnych odmian ziarnowych kukurydzy dobrze adaptujących się do warunków Europy Północnej. Spółdzielnia ‘Cooperative de production et de Vente de Semences Selectionnees du Massif Central’ obrała śmiałą drogę zaufania do postępu i innowacji w imię budowania lepszej przyszłości. W ten sposób od samego początku, Limagrain czerpała siłę, której potrzebowała od rolników pracujących na równinie Limagne, których wartości przejęła i włączyła w dużej części do swojego etosu.

1970 - Rejestracja LG 11, wiodącej odmiany kukurydzy na rynku wczesnym.

1975 - Zakup VILMORIN. Rozpoczęcie prac hodowlanych w dziedzinie warzyw.

1979 - Limagrain tworzy pierwszą stację naukowo-badawczą kukurydzy Stanach Zjednoczonych.

1983 - Budowa młynu kukurydzianego w Ennezat, który stał się początkiem polityki pionowej integracji działania i rozwoju.

1986 - Stworzenie Biosem, laboratorium biotechnologii roślin zlokalizowanego w Clermont-Ferrand.

1989 - Założenie Oxadis, pierwszej placówki dla przemysłu ogrodniczego.

1990 - Przejęcie firmy Nickerson i powrót na rynek zbóż do przemysłu młynarskiego.

1992 - Uruchomienie placówki Ulice, łączącej innowacje genetyczne z kontrolą procesów przemysłowych.

1993 - Wprowadzenie Vilmorin & Cie na Rynek Papierów Wartościowych (giełdę) w Paryżu.

1994 - Budowa instytucji przemysłu kukurydzianego w Ameryce Północnej.

1995 - Nabycie firmy Jacquet i rozpoczęcie produkcji piekarniczej.

1997 - Nabycie Clauze i Harris Moran i utworzenie firmy Biogemma.

1999 - Uczestnictwo w programie genomiki roślin Génoplante.

2000 - Stworzenie AgReliant (wspólne przedsięwzięcie 50% Limagrain i 50% KWS) dla działań dotyczących kukurydzy i soi w Ameryce Północnej.

2001 - Przejęcie części udziałów Keygene, holenderskiej firmy biotechnologicznej. Utworzenie nowej firmy: Limagrain Central Europe, odpowiedzialnej za rozwój handlu nasiennego w krajach wschodnioeuropejskich.

2002 - Utworzenie Limagrain Céréales Ingrédients.

2003 - Nabycie Hazera Genetics, lidera w dziedzinie nasion pomidorów.

2004 - Nabycie WestHove, specjalisty w czynnościowych mąkach zbożowych.

2005 - Nabycie Advanta Europa i pakietu kontrolnego Kyowa w Japonii. Uczestnictwo w Céréales Vallée, ze stworzeniem
konkurencyjnego pakietu dla innowacji w dziedzinie zbóż.

2006 - Fuzja działów roślin warzywnych i rolniczych Vilmorin& Cie. Przejęcie działu zbóż DLF w Europie oraz Mikado w Japonii.
Acquisition of DLF 's straw cereal business in Europe and majority take-over of Mikado in Japan.

2007 - Współpraca z chińskim producentem nasion Yuan Longping High-Tech Agriculture, światowym liderem w dziedzinie
hybrydowych odmian ryżu.

2008 - Otwarcie oddziału na Ukrainie.

2009 - Otwarcie oddziału w Rosji.

2010 - Otwarcie działu w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

2011 - Przejęcie Brossard oraz działalności związanej z kukurydzą, firmy Sementes Guerra  i nabycie Brasmilho.

2012 - Przejęcie większościowe Bisco Bio Sciences oraz rozpoczęcie działalności Centrum Badawczego Chappes.

2013 - Przejęcie Link Seed, zakup mniejszościowego pakietu udziałów w Seed Co. Otwarcie działu w Afryce oraz nowej siedziby głównej we Francji.

2014 - Przejęcie Seed Asia, firmy specjalizującej się w nasionach upraw polowych.

2015 - Otwarcie działu w Kanadzie, centrum rozwoju i uprawy nasion zbóż, wraz z Canterra Seeds.

2018 - Nabycie firm Sursem i Geneze, specjalizujących się w uprawie, produkcji i dystrybucji nasion pszenicy, słonecznika i soi.

2019 - Podział Biogemma: włączenie działalności związanej ze zbożami do Limagrain i utworzenie INNOLEA, spółki joint-venture zajmującej się nasionami roślin oleistych.

2020 - Utworzenie 2 spółek joint-venture w Afryce.

Fakty i liczby

  • Wartość sprzedaży - 343,2 milionów euro.
  • Największa firma nasienna w Europie i piąta co do wielkości na świecie.

Europa

  • Firma Nr 1 pod względem nasion zbóż.
  • Drugie miejsce pod względem nasion kukurydzy i pierwsze pasz kukurydzianych.

Odmiany: Advanta, LG i Nickerson

Ameryka Północna

  • Czwarta co do wielkości firma "kukurydziana" w Stanach Zjednoczonych

Gatunki: Agrigold, LG Seeds, Great Lakes, Producers, Wensmann i Pride