Odpowiedzialność

Zaakceptuj marketingowe pliki cookie, aby obejrzeć ten film.

Stawiamy na różnorodność!

Każda osoba jest inna. Właśnie to czyni nas wyjątkowymi i wartościowymi. Różnorodność jest naszą siłą, zarówno na poziomie krajowym z naszymi pracownikami w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej z naszymi krajami partnerskimi – Niemcami i Danią oraz naszą spółką macierzystą we Francji. Docenienie i pełna szacunku współpraca jest integralną częścią naszej kultury korporacyjnej.

Wymiary naszej różnorodności

Szanujemy każdą osobę bez względu na płeć, narodowość, pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną i tożsamość. Nie jest ważne skąd ktoś pochodzi, ale jakie doświadczenie i umiejętności ze sobą wnosi.

Ludzie w centrum uwagi

Bierzemy pod uwagę indywidualne potrzeby naszych pracowników, zwłaszcza jeśli chodzi o równowagę między pracą a życiem prywatnym. Część naszych pracowników pracuje w rolnictwie, gdzie ważne są elastyczne godziny pracy i my to wspieramy. Ważna jest dla nas również edukacja i szkolenia. W naszej stacji hodowlanej oferujemy stażystom możliwość zdobycia pierwszych doświadczeń. Wspieramy również naszych wieloletnich pracowników, którzy zdobyli dużą wiedzę w naszej dziedzinie, oferując szkolenia i możliwości rozwoju zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.

Naszą siłą jest współpraca

Pracując razem w zespołach na równych prawach, wszyscy uczymy się od siebie i myślimy nieszablonowo. Szczególnie ważne jest dla nas łączenie różnych pokoleń, kultur i doświadczeń, ponieważ tylko wtedy projekty mogą być postrzegane całościowo i prowadzić do sukcesu.