LG Animal Nutrition (LGAN)

Program pełen korzyści

LG Animal Nutrition (LGAN) to stworzony przez Limagrain specjalny program hodowli i selekcji mieszańcowych odmian kukurydzy. Po raz pierwszy został on wprowadzony w Europie w 1997 roku. Jego podstawowym założeniem jest dostarczenie rolnikom odmian o wysokiej wartości odżywczej dla krów mlecznych i bydła mięsnego. W efekcie każdy hodowca może realizować trzy podstawowe cele:

 • produkować jak najwięcej paszy w gospodarstwie
 • produkować paszę o najwyższej jakości żywieniowej
 • maksymalizować wydajności z paszy w zrównoważonej dawce pokarmowej

LGAN jest jednocześnie świadectwem przyznawanym wyłącznie najlepszym odmianom na podstawie potencjału do wytworzenia kiszonki o wysokiej wartości odżywczej. A także odmianom spełniającym najwyższe kryteria agronomiczne, takie jak odporność na choroby i potencjał plonowania.

Prace Hodowlane Nad Odmianami Kukurydzy O większej Strawności Przyniosły Pożądany Efekt. Dodatkowe Litry Mleka Wyprodukowane Przez Bydło Skarmiane Bazującą Na Nich Paszą Są Faktem, Notowanym W wielu Gospodarstwach Hodowli Bydła, Wobec Którego Nie Można Pozostać Obojętnym – dr Inż. Zbigniew Lach – Ekspert Żywienia Bydła

Odmiany pełne energii

Odmiany LGAN podlegają selekcji wg najbardziej kluczowych cech dla odmian kiszonkowych. Wiele prób i doświadczeń wykazało, że w porównaniu do standardowych odmian kukurydzy, cechują się one:

 • wyższą zawartością energii
 • lepszą strawnością włókien
 • bardzo wysokim potencjałem plonu skrobi
 • znakomita przyswajalność skrobi

Podczas skarmiania zwierząt kiszonką uzyskiwaną z odmian LGAN, dzięki wyższemu spożyciu suchej masy i wyższej strawności paszy, krowy mleczne produkują więcej mleka.

Odmiany dopasowane do gospodarstwa

Oferta odmianowa kukurydzy na kiszonkę LGAN obejmuje zarówno odmiany wysokostrawne, jak i te bogate w skrobię. Dzięki temu każdy hodowca może wybrać i dopasować tę najbardziej optymalną pod względem parametrów do charakteru swojego gospodarstwa i stosowanych rodzajów dawek paszowych.

Wysokostrawne odmiany LGAN

Wysokostrawne odmiany kukurydzy LGAN przeznaczone są dla hodowców, którzy posiadają areał pozwalający zasiać jedynie rośliny pastewne i udział kukurydzy w dawkach paszowych przekracza 60%. Zadbanie o wysoki poziom strawności liści i łodyg kukurydzy pozwoli w tym wypadku ograniczyć zapotrzebowanie na surowce będące źródłem skrobi.

Podstawowe korzyści wysokostrawnych odmian LGAN:

 • Dostarczają energii w formie dNDF i zapewniają możliwie najlepszą ochronę zdrowotną w wypadku wystąpienia kwasicy.
 • Dobra strawność odmian LGAN zwiększa spożycie paszy przez krowę, co wiąże z dostarczeniem zwierzęciu większej porcji pokarmu energetycznego.

Wysokostrawne odmiany kukurydzy LGAN dostępne w ofercie Limagrain to: LG 31.245LG 31.280LG 31.271 i LG 31.277.

Odmiany LGAN bogate w skrobię

Odmiany kukurydzy LGAN o większym udziale energii ze skrobi polecane są hodowcom, którzy w dawkach pokarmowych dla krów wykazują znaczny udział sianokiszonek z traw, a zawartość kukurydzy jest mniejsza lub równa 60%.

Kluczowe korzyści odmian LGAN bogatych w skrobię:

 • Lepszy rozkład skrobi w żwaczu zapewnia optymalizację procesów trawienia oraz skutkuje lepszą mlecznością.
 • Dobra strawność odmian LGAN zwiększa spożycie paszy, a więc również skrobi przez krowę.

Bogate w skrobię odmiany kukurydzy LGAN w ofercie Limagrain to: LG 31.245 i LG 31.280.

Dodatkowe wsparcie dla hodowców

W Limagrain pomagamy hodowcom bydła mlecznego wykorzystać pełny potencjał genetyczny kukurydzy LGAN poprzez dodatkowe usługi:

 • mobilne laboratorium NIRS „LG LAB” do jakościowej analizy paszy,
 • ekspert kiszonkowy, czyli pełna diagnostyka jakości kukurydzy w silosie (pH, struktura, gęstość ubicia, temperatura i stopień rozdrobnienia ziarna)
 • monitoring zawartości suchej masy, czyli pomoc w określeniu właściwego terminu zbioru kukurydzy na kiszonkę

LG Animal Nutrition. Wybierz odmiany, które dają więcej mleka!