Hydraneo® – nowa jakość w zarządzaniu suszą

Susza oraz wysoka temperatura w okresie kwitnienia kukurydzy to warunki, którym coraz częściej muszą stawiać czoła polscy rolnicy. Aby zminimalizować wpływ czynników stresowych na wysokość plonu, niezbędne są przemyślane i niebudzące wątpliwości rozwiązania. Właśnie z tą myślą powstało Hydraneo®, czyli wszechstronna, systemowa odpowiedź Limagrain na problemy z suszą w uprawie kukurydzy.

Zaakceptuj marketingowe pliki cookie, aby obejrzeć ten film.

Twoje kompleksowe rozwiązanie na suszę

Ryzyko suszy dotyka ponad 70% Europejskiego areału kukurydzy ziarnowej i skutkuje 80% utratą plonów. Polska nie jest tu odosobnionym przypadkiem. 

Hydraneo® to kompleksowy program zarządzania suszą, dzięki któremu możesz cieszyć się wysokim plonem mimo skrajnych warunków panujących w Twoim gospodarstwie. Składają się na niego trzy wzajemnie uzupełniające się obszary:

  • specjalna selekcja odmian odpornych na suszę
  • diagnostyka ryzyka suszy na poziomie gospodarstwa za pomocą aplikacji
  • fachowe doradztwo agronomiczne 

Dołączając do programu Hydraneo®, zyskujesz swoistą gwarancję, ubezpieczenie przeciwko skutkom suszy.

Kukurydza, która suszy się nie boi

Tolerancja na suszę jest bardzo ważnym kierunkiem badań dla Limagrain. Od 2010 r. specjalny zespół badawczy, uzbrojony w najnowsze technologie, pracuje nad tym kluczowym zagadnieniem. Wszystkie odmiany kukurydzy, które mają zostać włączone do programu Hydraneo®, podlegają starannej selekcji w wyniku wieloletnich badań. W ich trakcie hodowcy analizują szereg cech każdej odmiany warunkujących jej tolerancję na suszę. 

W czerwcu 2015 r. stworzono specjalistyczną metodę oraz zgłoszono międzynarodowy patent. Tensjometry i czujniki pogody zostały umiejscowione w ponad stu miejscach w Europie, z których dostarczają informacje na temat poziomu dziennego stresu w tych miejscach. W każdym doświadczalnym rejonie, konieczna jest najpierw charakterystyka warunków meteorologicznych, okresu i intensywności stresu związanego z niedoborem wody. Zebrane dane są następnie analizowane przez specjalne oprogramowanie, oceniające tolerancyjność danej odmiany. 

W Twoje ręce trafiają zatem wyłącznie te, które w warunkach stresowych utrzymują potencjał plonowania na wysokim poziomie, reagując mniejszym spadkiem plonu. Co istotne, w przypadku „normalnych” warunków, kukurydza oznaczona symbolem Hydraneo® plonuje rekordowo wysoko!

Odmiany dostępne obecnie w ramach programu to: LG 30.215, LG 31.250, LG 30.273, LG 31.219, LG 31.272, LG 31.330 i LG 31.377. Oferta będzie sukcesywnie poszerzana o kolejne odmiany stricte ziarnowe, a także odmiany kiszonkowe kukurydzy. 

Analiza i doradztwo odmianowe szyte na miarę

Kolejnym filarem programu walki z suszą, który oddajemy w Twoje ręce, jest aplikacja Hydraneo®. Opiera się ona o zarejestrowany i opatentowany model obliczeniowy w celu przeprowadzenia ilościowej i jakościowej oceny ryzyka podczas bezpośredniego spotkania z rolnikiem. Dzięki niej jesteśmy w stanie przeanalizować główne czynniki ryzyka poprzez wcześniejszą ocenę stanu Twoich stanowisk i praktyk rolniczych. Należą do nich:

  • średnia suma dobowej temperatury z okresu aż 26 lat
  • zapasy wody w glebie
  • typ gleby
  • praktyki agronomiczne w gospodarstwie

Niewątpliwą zaletą aplikacji jest to, że przy jej użyciu mamy dostęp i możemy wykorzystać nie tylko aktualne dane meteorologiczne, ale też te historyczne. Pozwala to przeanalizować informacje meteo dla Twoich stanowisk z ostatnich 26 lat. Wśród praktyk agronomicznych, które bierzemy pod uwagę podczas analizy, są: zmianowanie upraw, sposób uprawy gleby, daty siewu oraz nawożenie. 

Na podstawie wszystkich zebranych informacji z Twoich stanowisk, aplikacja wyznacza najlepszy możliwy termin siewu, podając również propozycję odpowiedniej odmiany kukurydzy Hydraneo®. Dodatkowo nasi doradcy opracowują pakiet zaleceń dotyczących samej uprawy w celu zminimalizowania ryzyka negatywnych konsekwencji związanych z suszą. To wielopłaszczyznowe podejście pozwala w najlepszym możliwym stopniu zapewnić wydajność plonowania w najtrudniejszych warunkach.

Dołącz do programu Hydraneo®. Ciesz się wysokim plonem kukurydzy mimo suszy.