Zdrowa łodyga to wysoki plon

Łodyga jest centralnym systemem wsparcia w roślinie. Dzięki niej transportowane są pobrane z gleby woda i składniki mineralne. Odgrywa również rolę akceptora powstałych w wyniku fotosyntezy substancji odżywczych, magazynując ich nadmiar. W związku z tym bez zdrowych łodyg rzepak nie będzie w stanie w pełni wykorzystać swojego potencjału plonotwórczego.

Dokąd po zdrowie?

Na drodze po wysokie plony rzepaku przed producentami rolnymi stoi wiele wyzwań. Bez wątpienia możemy do nich zaliczyć choroby atakujące zarówno części nadziemne, jak i podziemne roślin przez cały okres wegetacji. Wyglądające początkowo niepozornie zmiany chorobowe na liściach z czasem powiększają się, a następnie przerastają ogonki liściowe, w końcu docierając do łodygi i szyjki korzeniowej roślin. A przecież o łodygę rzepaku powinniśmy zadbać w szczególności. Dlaczego? To ona stanowi centralny system wsparcia w roślinie przez cały okres wegetacji. W czasie nalewania ziarna dostarcza wodę, składniki pokarmowe oraz produkty fotosyntezy do wszystkich części rośliny i do ziarna. Od prawidłowego przebiegu tych procesów zależą MTZ, wysokość plonu oraz jego zaolejenie.

Wszystkie niezbędne substancje transportowane są przez łodygę

Pobrane z gleby woda i sole mineralne transportowane są przez tkankę przewodzącą – ksylem (zwany również drewnem). Z kolei powstałe w procesie fotosyntezy substancje odżywcze przenoszone są poprzez floem (inaczej łyko).

Choroby rzepaku, które się łatwo nie poddają

Zdrowotności łodygi rzepaku zagraża kilka chorób, które mogą w znacznym stopniu ograniczyć potencjał plonowania. W niektórych przypadkach skuteczność działania preparatów może być ograniczona ze względu na zbyt późno wykonany zabieg fungicydowy. Do najważniejszych chorób rzepaku możemy zaliczyć:

  • suchą zgniliznę kapustnych,
  • zgniliznę twardzikową,
  • wertycyliozę
  • cylindrosporiozę.

Ta ostatnia ma ostatnio coraz większe znaczenie z punktu widzenia gospodarczego, ponieważ spowodowane przez nią straty w plonie mogą sięgać nawet 25%. Do infekcji cylindrosporiozą dochodzi już jesienią, natomiast objawy na roślinach można zaobserwować dopiero wiosną. Dlatego w wyniku wieloletnich prac hodowlanych Limagrain powstał program Zdrowa Łodyga – rozwiązanie oparte na genetycznej odporności rzepaku na najgroźniejsze choroby zagrażające zdrowotności łodyg rzepaku.

To właśnie w przypadku tych trzech chorób genetyka jest najbardziej skutecznym i zrównoważonym rozwiązaniem.

Phoma/sucha zgnilizna

Sprzyjające warunki: ciepłe i wilgotne jesienią i wiosną
Wpływ na plon: utrata plonu do 50% przy dużym porażeniu

Cylindrosporioza

Sprzyjające warunki: wietrzne i deszczowe jesienią i wiosną (5–15°C)
Wpływ na plon: utrata plonu do 25% przy dużym porażeniu

Wertycylioza

Sprzyjające warunki: lekkie gleby, średnia wilgotność gleby, wysoka temperatura (> 20°C)
Wpływ na plon: utrata plonu do 30% przy dużym porażeniu

Odporność tkwi w genach

Na rynku były dotąd dostępne odmiany o odporności zwiększonej na porażenie przez patogeny odpowiedzialne za rozwój suchej zgnilizny, cylindosporiozy oraz wertycyliozy. Do tej pory jednak każda z tych odmian była odporna na maksymalnie dwie z tych chorób. W programie Zdrowa Łodyga postawiliśmy sobie za cel wyhodowanie odmian o wysokiej odporności na wszystkie trzy najgroźniejsze choroby rzepaku. Wybierając materiał siewny Zdrowa Łodyga, masz pewność wysokiej jakości, ponieważ proces kwalifikacji odmian przeprowadzany jest w sposób solidny i ścisły, na podstawie danych z wieloletniej oceny terenowej w całej Europie.

Zdrowa łodyga – zysk na wielu płaszczyznach

Wybierając materiał siewny Zdrowa Łodyga, osiągasz następujące korzyści:

  • Utrzymanie wysokiego potencjału plonowania rzepaku
  • Zdrowotność plantacji nawet w warunkach wysokiej presji chorób
  • Redukcja kosztów ochrony chemicznej
  • Zdrowsza plantacja w kolejnych latach (brak żywiciela = zredukowana presja chorób)
  • Ochrona środowiska – mniejsze zużycie fungicydów redukuje ryzyko wykształcenia uodpornień