Rzepak ozimy

Nasiona rzepaku do siewu

Rzepak ozimy jest najważniejszą rośliną oleistą w Polsce. Jego uprawy zajmują 95% powierzchni upraw wszystkich roślin oleistych. Dlatego należy poświęcić szczególną uwagę na wybór odmiany rzepaku ozimego. Dobór odpowiedniego materiału siewnego sprawi, że będziemy mogli uzyskać wysoki i zdrowy plon. Istotne, by wybierać odmiany rzepaku kwalifikowanego, które zostały dopasowane do polskich warunków.

Odmiany rzepaku

Limagrain oferuje różnorodne odmiany rzepaku ozimego, które są dopasowane do różnych warunków uprawy i preferencji rolników. Wśród oferowanych odmian znajdują się zarówno mieszańcowe rzepaki tradycyjne jak i kiłoodporne.

Odmiany rzepaku – mieszańcowe

Oferta odmian mieszańcowych rzepaku jest znacznie szersza niż w przypadku odmian populacyjnych. Rzepak mieszańcowy powstaje przez krzyżowanie oddalonych i zróżnicowanych linii rodzicielskich, co umożliwia wytworzenie silnego potomstwa. Mieszańce lepiej zarządzają energią pozyskaną w procesie fotosyntezy, dzięki czemu występuje zjawisko heterozji, sprawiające, że rośliny wytwarzają więcej rozgałęzień, zawiązując przy tym więcej łuszczyn. Odmiany mieszańcowe rzepaku charakteryzują się również silnym systemem korzeniowym oraz dużą odpornością na choroby i szkodniki, co wpływa korzystnie na plonowanie. Są to rośliny o wysokiej wydajności, które doskonale radzą sobie w różnych warunkach uprawy. 

Odmiany rzepaku – kiłoodporne

Odmiany rzepaku kiłoodporne są szczególnie istotne w regionach, gdzie występuje duże ryzyko infekcji kiłą rzepaku. Kiła jest jedną z najpoważniejszych chorób, które mogą dotknąć uprawy rzepaku, powodując znaczne straty plonu. Dzięki genowi odporności rośliny zminimalizowane jest ryzyko strat w plonie związanyc z kiłą w rzepaku. Limagrain oferuje różne odmiany rzepaku z odpornością na specyficzne razy kiły kapusty.

Dobór odmiany rzepaku do siewu

Dobór odpowiedniej odmiany rzepaku do siewu jest kluczowym czynnikiem wpływającym na sukces uprawy. Odmiany rzepaku powinny być dobrane przede wszystkim z uwzględnieniem systemu uprawy i docelowego zastosowania plonu (np. produkcja oleju, pasza). Ważne jest także dopasowanie odpowiednio do warunków regionu i stanowiska. W tym celu należy zwracać uwagę na termin kwitnienia rzepaku, termin dojrzewania oraz zimotrwałość. Istotne są również takie parametry jak:

 • odporność na wyleganie,
 • odporność na choroby,
 • wigor,
 • wysokość roślin,
 • poziom zaolejenia.

Limagrain oferuje wsparcie w wyborze odpowiednich odmian, biorąc pod uwagę lokalne warunki klimatyczne, glebowe oraz preferencje producenta.

Uprawa rzepaku ozimego – technologia uprawy

Rzepak ozimy wymaga odpowiedniej technologii uprawy, aby osiągnąć maksymalne plony. Poniżej przedstawione są kluczowe kroki w uprawie rzepaku ozimego.

Rzepak ozimy – jak i kiedy siać?

Siew rzepaku ozimego przeprowadza się zazwyczaj na przełomie sierpnia i września. W większości polskich regionów wysiew rzepaku przypada na połowę sierpnia, jedynie w północno-wschodniej części kraju termin jest nieco wcześniejszy i przypada na początek miesiąca. Optymalny czas siewu można określić, obserwując terminy zbiorów wcześniejszych upraw na danym polu.

Rzepak ozimy – wymagania glebowe

Rzepak ozimy najlepiej rośnie na glebach o dobrej strukturze, przepuszczalności i żyzności, z dużym udziałem próchnicy i wapnia, o odczynie pH 6,0–7,0. Odpowiednie przygotowanie gleby przed siewem ma istotny wpływ na powodzenie uprawy.

Rzepak ozimy – stanowisko

Dobór odpowiedniego stanowiska jest ważnym aspektem sukcesu uprawy rzepaku ozimego. Unika się gleb podmokłych oraz silnie zacienionych miejsc. Warto wybierać pola, na których była wcześniej uprawiana inna roślina, aby uniknąć problemów związanych z chorobami.

Głębokość siewu rzepaku

Optymalna głębokość siewu rzepaku wynosi zazwyczaj od 1 do 2 cm, przy czym powinna być odpowiednio dostosowana, aby nasiona miały odpowiedni dostęp do wilgoci i składników odżywczych. Zbyt głęboki wysiew może obniżyć wschody rzepaku, ponieważ drobne nasiona odznaczają się niską energią kiełkowania.

Późny siew rzepaku

Siew rzepaku ozimego powinien być wykonany na tyle wcześnie, aby rośliny zdążyły dobrze się rozwinąć przed zimą. Wczesny siew umożliwia roślinie lepszy start i rozwój korzeni, co wpływa na silniejszą i bardziej odporne rośliny. Późny siew rzepaku jest możliwy przy mieszańcach, które w krótkim czasie potrafią wytworzyć silny system korzeniowy. Pozwala na redukcję presji agrofagów, jednak zbyt długie odkładanie siewu w czasie może wpłynąć negatywnie na wysokość plonu.

Nawożenie rzepaku

Wymagania pokarmowe rzepaku są wysokie, dlatego odpowiednie nawożenie jest kluczowe dla uzyskania wysokich plonów. Kluczowym składnikiem jest azot oraz potas, w mniejszym stopniu wapń i fosfor.

Wydajna uprawa rzepaku – nawożenie

Efektywna uprawa rzepaku wymaga zastosowania odpowiednich nawozów, tak aby rośliny otrzymały niezbędne składniki odżywcze do prawidłowego wzrostu i rozwoju. Nawożenie rzepaku powinno być zaplanowane z uwzględnieniem analizy glebowej.

Plonowanie rzepaku

Ostateczny plon rzepaku jest rezultatem wielu czynników, takich jak odmiana, warunki pogodowe, nawożenie, ochrona roślin oraz umiejętności i doświadczenie rolnika. Odpowiednio dobrana odmiana i staranne przygotowanie gleby to podstawowe elementy sukcesu w plonowaniu rzepaku.

Najważniejszy jest najwyższy genetyczny potencjał plonowania odmiany potwierdzony w doświadczeniach COBORU

Jednak nie mniej istotny jest jak najszerszy wachlarz cech, które posiada dana odmiana, które zabezpieczają ten potencjał plonowania podczas wegetacji. 

Zimotrwałość i mrozoodporność

W związku z tym, że w czasie zimy odporność rzepaku ozimego na mróz może maleć, wybierając, nasiona należy zwrócić szczególną uwagę, czy dana odmiana jest odporna na niskie temperatury. Stawiając na Limagrain, nie będziesz się o to martwić, ponieważ każda z dostępnych u nas odmian wykazuje wysoką zimotrwałość, co za tym idzie mrozoodporność.

Choroby, szkodniki i chwasty w uprawie rzepaku

Uprawa rzepaku nie jest pozbawiona wyzwań związanych z chorobami, szkodnikami i chwastami. Dlatego istotne jest monitorowanie uprawy i stosowanie odpowiednich środków ochrony roślin, aby zapobiec poważnym stratom w plonach.

Najczęściej występującą chorobą w rzepaku jest zgnilizna twardzikowa. Pojawia się najczęściej w uprawach z niewłaściwie ułożonym płodozmianem. Do niedawna równie groźną chorobą grzybową rzepaku była sucha zgnilizna kapustnych, która atakuje rośliny w każdej fazie rozwoju. Obecnie, dostępne są odmiany posiadające gen odporności, dzięki czemu siła rażenia choroby znacznie spadła. Wertycylioza to choroba grzybowa rzepaku, która również jest najczęściej spowodowana niewłaściwym płodozmianem. Patogen niszczy system korzeniowy rzepaku, co przekłada się ja jakość plonu.

Ochrona rzepaku – środki ochrony roślin

Ochrona rzepaku przed chorobami i szkodnikami jest niezwykle istotna dla uzyskania wysokich plonów. Zastosowanie odpowiednich środków ochrony pozwala minimalizować straty i zwiększa efektywność produkcji rolniczej.

Gdzie kupić nasiona rzepaku ozimego?

Materiał siewny warto kupować w specjalistycznych sklepach od znanych producentów. Zakup rzepaku ozimego kwalifikowanego daje gwarancję, że odmiany są sprawdzone i dopasowane do polskich warunków. Jest to również pewność wysokich plonów oraz określonych cech rzepaku ozimego jak odporność na choroby oraz niesprzyjające warunki pogodowe.

Ceny nasion rzepaku

Ceny nasion rzepaku mogą się różnić w zależności od jakości, producenta, odmiany oraz ilości zamawianego materiału siewnego. Należy pamiętać, że cena nie powinna być głównym kryterium doboru materiału siewnego rzepaku, ponieważ niższa jakość nasion może negatywnie wpłynąć na plony. Więcej informacji dotyczących zakupu i ceny nasion rzepaku ozimego można uzyskać u przedstawicieli i dystrybutorów. Dane do przedstawicieli handlowych znajdują się w zakładce Kontakt.

Rzepak ozimy od Limagrain – nasiona najwyższej jakości

Nasiona rzepaku ozimego od Limagrain cieszą się uznaniem wśród rolników ze względu na ich wysoką jakość i dostosowanie do różnych warunków uprawy. Dzięki bogatemu wyborowi odmian, producent może dopasować materiał siewny do indywidualnych potrzeb swojego gospodarstwa.

Dostępne są m.in.:

 • odmiany z genem Rlm7 – gen odporności na suchą zgniliznę kapustnych;
 • odmiany o wysokiej odporności na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion rzepaku;
 • odmiany o wybitnej mrozoodporności;
 • odmiany o wysokiej odporności na specyficzne rasy kiły kapustnych;
 • odmiany z genem odporności na wirusa żółtaczki rzepy;
 • odmiany z wysoką tolerancją na zgniliznę twardzikową (SCLERO-FLEX);
 • odmiany z wysoką odpornością na cylindrosporiozę i tolerancją na wertycyliozę (ZDROWA ŁODYGA);
 • odmiany z wysoką wytrzymałością na żerowanie pchełki rzepaczanej;
 • odmiany efektywnie wykorzystujące dostępny w glebie azot (N-FLEX).

Rzepak ozimy od Limagrain to gwarancja wysokich plonów dobrej jakości.

Postaw na wysoki i zdrowy plon

Stawiając na Limagrain, możesz być pewny o wysoki plon rzepaku ozimego. Potwierdzają to wyniki plonowania – zarówno z 2023 r., jak i poprzednich lat. Odmiany rzepaku ozimego, które są dostępne na polskim rynku, charakteryzują się wysokim, stabilnym i regularnym poziomem plonowania. Dodatkowym atutem odmian rzepaku ozimego marki LG Seeds są jego cechy odpornościowe. Możemy zaliczyć do nich: odporność na wirusa żółtaczki rzepy TuYV czy odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion. Wysiewając nasiona rzepaku firmy Limagrain, możesz być pewny, że zadbałeś o zdrowy i wysoki plon. Dzięki szerokiej gamie odmian rzepaku ozimego możesz dopasować wybór materiału siewnego do warunków glebowo-klimatycznych oraz czynników patogenicznych.

Źródła

 • Barszczak, T., & Barszczak, Z. (1995). Wpływ nawożenia azotowego, wilgotności i zakwaszenia gleby na plony oraz zawartość tłuszczu i białka w nasionach odmian rzepaku ozimego. Rośliny Oleiste-Oilseed Crops, 16(1), 165-172.
 • Bujak, H., Jedynski, S., Kaczmarek, J., & Kotecki, A. (2008). Ocena stabilności plonowania populacyjnych i mieszańcowych odmian rzepaku ozimego. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, (250), 261-271.
 • Kotecki, A., Kozak, M., & Malarz, W. (2004). Wpływ zróżnicowanego poziomu agrotechniki na rozwój i plonowanie odmian rzepaku ozimego. Rośliny Oleiste-Oilseed Crops, 25(1), 97-107.
 • Malarz, W., Kozak, M., & Kotecki, A. (2011). Wpływ nawożenia siarką na rozwój i cechy morfologiczne odmian rzepaku ozimego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Rolnictwo, (98).
 • Tomaszewska, Z. (1964). Badania morfologiczne i anatomiczne łuszczyn kilku odmian rzepaku i rzepaku ozimego oraz przyczyny i mechanizm ich pękania. Hodowla Roślin, Aklimatyzacja i Nasiennictwo, 8(2).
 • Wielebski, F. (2006). Nawożenie różnych typów odmian rzepaku ozimego siarka w zróżnicowanych warunkach glebowych I. Wpływ na plon i elementy struktury plonu nasion. Rośliny Oleiste-Oilseed Crops, 27(2), 265-282.
 • Wielebski, F. (2009). Reakcja różnych typów hodowlanych odmian rzepaku ozimego na poziom stosowanej agrotechniki. I. Charakterystyka dojrzewających roślin rzepaku oraz jego plonowanie i układ elementów plonotwórczych. Rośliny Oleiste-Oilseed Crops, 30(1).
 • Wielebski, F. (2011). Wpływ nawożenia siarką w warunkach stosowania zróżnicowanych dawek azotu na plonowanie różnych typów odmian rzepaku ozimego. Rośliny Oleiste-Oilseed Crops, 32(1).
 • Wielebski, F., & Wójtowicz, M. (1998). Zagęszczenie roślin w łanie jako istotny element kształtowania plonu nasion odmian populacyjnych i odmiany mieszańcowej rzepaku ozimego. Rośliny Oleiste-Oilseed Crops, 19(2).
 • Wójtowicz, M., & Wielebski, F. (2000). Wpływ warunków siedliskowych na jesienny rozwój oraz przezimowanie odmian rzepaku ozimego. Rośliny Oleiste-Oilseed Crops, 21(1), 65-72.