Poznaj kompendium wiedzy o doborze odmian, zbiorze, kiszonce i silosie!

07.03.2023

Kiszonka z kukurydzy to najważniejsza pasza objętościowa w żywieniu krów mlecznych. Jej znaczenie dla produkcji mleka, zdrowia i rozrodu krów jest fundamentalne, a błędy popełniane w trakcie zbioru, kiszenia oraz wybierania paszy z silosów są szczególnie kosztowne. Dlatego tak ważna jest fachowa wiedza w tym zakresie.

Aby wesprzeć producentów rolnych w osiąganiu kiszonki wysokiej jakości, firma Limagrain przygotowała poradnik na temat prawidłowej jej produkcji.

Kompendium wiedzy zawiera szereg informacji dotyczących:

  • doboru odmian kukurydzy na kiszonkę,
  • terminu zbioru i prawidłowego jego wykonania,
  • odpowiedniego przygotowania silosu,
  • wybierania paszy z silosu.

Aby skorzystać z fachowej wiedzy, należy zalogować się na Moje LG i pobrać poradnik – Ekspert Kiszonkowy – Kompendium Wiedzy o doborze odmian, zbioru, kiszonce i silosie!