Wystartuj z prawdziwą mocą w uprawie kukurydzy

16.11.2023

prof. dr hab. Marek Korbas Zakład Mykologii, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy

W Instytucie Ochrony Roślin – Państwowym Instytucie Badawczym prowadzono badania nad biostymulującym wpływem Starcover oraz Starcover Active+ stosowanych jako dodatek do zaprawy Force 20 CS na rozwój w początkowych fazach rozwojowych roślin kukurydzy. W 3-letnich doświadczeniach prowadzonych na polu (doświadczenia łanowe), w szklarni oraz hali wegetacyjnej porównywano rośliny wyrosłe z ziarna kukurydzy zaprawionego Starcover oraz Starcover Active+ w porównaniu z zastosowaną solo tradycyjną zaprawą zarejestrowaną do zaprawiania ziarna kukurydzy. Każdą kombinację badawczą wysiano w czterech powtórzeniach. W doświadczeniach oceniano także wpływ zastosowanych zapraw na plonowanie kukurydzy.

Starcover i Starcover Active+ – korzyści w uprawie kukurydzy

W skład badanego biostymulatora Starcover wchodzą bakterie Bacillus amyloliquefaciens IT 45 RiseP oraz wyciąg z rośliny bobowatej Cyamopsis psoraloides AgRho® GSB 30. Bakterie te wpływają na lepszy rozwój korzeni, a wyciąg roślinny powoduje zwiększenie ich liczby.

Biostymulator Starcover Active+ w swoim składzie zawiera innowacyjne połączenie dodatkowej cząsteczki kwasu hydroksycynamonowego z bakteriami IT 45, co w rezultacie daje jeszcze większą stymulację wzrostu korzeni w glebie, lepsze wchłanianie i rozpuszczanie składników odżywczych oraz poprawia tolerancję roślin na stres wodny. Genetyka w połączeniu z biostymulatorem pozwala zatem zabezpieczyć plony w sytuacjach niedoboru wody.

biostymulator starcover
Zastosowanie biostymulatorów daje znaczące wzrosty ilości i jakości plonów

Biostymulatory Starcover Active+ oraz Starcover – badania

W trakcie badań zaobserwowano większy przyrost masy korzeni oraz części nadziemnej w kombinacjach, w których ziarno kukurydzy zaprawiono Starcover oraz Starcover Active+ w porównaniu ze standardową zaprawą. Dotyczyło to zarówno świeżej, jak i suchej masy roślin. Wykonane obserwacje oraz pomiary kukurydzy odmian ASHLEY, LG 31.250 oraz LIMAGOLD pozwoliły na uzyskanie szybszych i większych początkowych przyrostów, zarówno korzeni, jak i liści.

Zastosowanie zapraw o biostymulującym działaniu pozwala na uzyskanie na plantacji prędkich i wyrównanych wschodów. Jest to szczególnie ważne w początkowych fazach rozwoju kukurydzy, kiedy warunki glebowe, jak np. okresowe niedobory wody, nie zawsze pozwalają na szybkie i wyrównane wschody. Dużą wagę producenci rolni przywiązują do wytworzenia jak największej masy korzeniowej w początkowych fazach rozwojowych roślin, co niezależnie od przebiegu warunków pogodowych gwarantuje prawidłowy rozwój roślin.

Wyniki doświadczeń łanowych odmian kukurydzy

W doświadczeniu łanowym przeprowadzonym w Winnej Górze zanotowano WZROST PLONU KOLB, który wynosił dla odmiany ASHLEY – 7,9%, a dla odmiany LG 31.250 – 8,9% w porównaniu z plonem uzyskanym z poletek, na których wysiewano nasiona zaprawione standardową zaprawą. Stwierdzono również poprawę parametrów plonu.

doświadczenia łanowe kukurydzy