ADRIANA

mrozoodporność

Podstawowe informacje

  • Typ odmiany: odmiana populacyjna
  • Rejestracja: Polska 2008
  • Odporność na choroby: dobra
  • Termin kwitnienia: średniowczesny/wczesny
  • Dojrzałość techniczna do zbioru: średniowczesna

Odmiana ADRIANA to jedna najlepszych odmian populacyjnych na polskim rynku o stabilnym i regularnym poziomie plonowania. Jedna z najlepszych odmian pod względem przezimowania, co potwierdzają oficjalne badania COBORU w 2012 i 2016 roku. Charakteryzuje się wysoką zdolnością do regeneracji po zimie. Ponadto odmiana charakteryzuje się bardzo wysokim zaolejeniem. Wysoki plon tłuszczu decyduje o wyjątkowej atrakcyjności tej odmiany jako surowca do przerobu przez olejarnie.
Zalecana do uprawy na terenie całego kraju.

 

Profil agronomiczny

Profil agronomiczny

 

Wyniki

wyniki

Wróć

Dystrybutorzy tej odmiany: