Siew jęczmienia ozimego

06.08.2020

Jęczmień ozimy spośród reszty zbóż wyróżnia się krótszym okresem wegetacji. Jeśli zdecydujemy się na jego uprawę, należy pamiętać o wczesnym, w porównaniu z innymi oziminami, siewie. Jaki jest optymalny termin siewu jęczmienia ozimego?

Jęczmień to zboże całkiem odporne na suszę podczas wiosny. Świetnie potrafi gospodarować zapasem wody zgromadzonym zimą. Jednak nadmiar wody może spowodować rozwój chorób jęczmienia. Dlatego jęczmień ozimy nie radzi sobie z dużymi opadami, szczególnie w okresie formowania i dojrzewania ziarna. Natomiast bardzo sprzyja mu ciepła i długa jesień. Siew jęczmienia ozimego najlepiej wykonywać na glebach lepszych niż pod żyto. W grę wchodzą klasy takie jak IVa i IVb, czyli gleby dobrego kompleksu żytniego.

Optymalny termin siewu jęczmienia ozimego

siew jęczmienia ozimego
Krótki okres wegetacji to cecha uprawy jęczmienia ozimego.

Wysianie jęczmienia w optymalnym terminie jest kluczowe dla prawidłowego rozwoju plantacji. Nieprawidłowe „wstrzelenie się” w odpowiednią datę może bardzo źle skutkować. Zbyt szybkie wysianie może narazić roślinę na rozwój takich patogenów, jak mączniak prawdziwy bądź inne grzyby. Może także niekorzystnie wpłynąć na późniejsze przezimowanie rośliny. Natomiast zbyt późny siew jęczmienia ozimego nie zostawi wystarczająco dużo czasu plantacji na wytworzenie odpowiedniego systemu korzeniowego. Tym samym roślina nie poradzi sobie z nadchodzącą zimą.

Termin siewu jęczmienia ozimego w Polsce

termin siewu jęczmienia ozimego
Nie tylko termin, ale i gęstość siewu ma znaczenie.

Termin siewu jęczmienia będzie różny, w zależności od regionu. Gospodarstwa znajdujące się w zachodniej i południowo-zachodniej części Polski powinny rozpocząć siew nieco później niż reszta, mianowicie około 25 września. Dla reszty kraju ten termin to około 12–18 września. Należy jednak pamiętać, że są to terminy orientacyjne. W dużej mierze zależą one też od panującej pogody. Optymalny termin siewu jęczmienia ozimego zapewnia roślinie odpowiedni czas na rozwój. Dzięki temu uprawa przygotuje się do zimy, aby uchronić się przed atakiem groźnych patogenów.

Siew jęczmienia ozimego – gęstość ma znaczenie

Podczas siewu jęczmienia ozimego ważny jest nie tylko termin. Ważną rolę odgrywa również gęstość siewu. Ten parametr także będzie różny, w zależności od wybranej odmiany oraz stanowiska glebowego, na jakim będzie rósł. Jeśli wybraliśmy gleby dobrego lub bardzo dobrego kompleksu żytniego, będzie to ok. 450–500 ziaren/m2. Zakładając optymalny termin siewu, na glebach kompleksu pszennego bardzo dobrego i dobrego, gęstość siewu będzie rzadsza i wyniesie ok. 350 ziaren/m2.