Jak zmniejszyć straty podczas żniw rzepaku ozimego?

22.05.2024

Straty plonów spowodowane przez pękanie łuszczyn rzepaku to jedno z wyzwań, przed którymi stają rolnicy uprawiający tę roślinę. Zrozumienie przyczyn tego zjawiska oraz wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych, może znacząco ograniczyć straty z tego powodu.

Dlaczego nasiona rzepaku osypują się przed zbiorem?

Pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion rzepaku to naturalny proces fizjologiczny, który zachodzi w końcowej fazie dojrzewania rośliny. Głównymi przyczynami są zmiany wilgotności, wahania temperatury oraz mechaniczne uszkodzenia roślin. Wysoka wilgotność sprzyja pękaniu, a silne wiatry i opady deszczu mogą dodatkowo przyspieszać ten proces. 

Niebagatelne znaczenie mają tu cechy genetyczne odmian rzepaku. Z jednej strony odpowiadają one bezpośrednio za cechy fizyczne łuszczyn, które decydują o podatności na pękanie, a z drugiej zaś decydują o równomierności dojrzewania. Im mniej rozbieżności w dojrzewaniu, tym łatwiej wyznaczyć właściwy termin zbioru i tym samym zminimalizować skalę zjawiska osypywania się nasion.

Pękanie łuszczyn rzepaku – straty

Skutki pękania łuszczyn są poważne. Straty mogą sięgać nawet 10-25% plonu, co znacząco obniża rentowność upraw. Osypywanie się nasion przed zbiorem nie tylko zmniejsza ilość zebranych nasion, ale również prowadzi do powstawania samosiewów, które stanowią problem w kolejnych sezonach.

Musimy jednak mieć świadomość, że zjawiska tego nie wyeliminujemy w stu procentach. Jest to bowiem wpisane zarówno technologie zbioru jak i biologię roślin. Tym niemniej należy zadbać, aby straty wypracowanego plonu minimalizować jak najskuteczniej

Sklejanie łuszczyn rzepaku – czy to się opłaca?

Jednym ze stosowanych środków zaradczych jest sklejanie łuszczyn rzepaku za pomocą specjalnych preparatów chemicznych. Choć metoda ta może być skuteczna, wiąże się jednak z dodatkowymi kosztami związanymi zakupem sklejacza i koniecznością dodatkowego wjazdu w pole.

Pamiętajmy też, że przejazd ciągnika z opryskiwaczem na tym etapie rozwoju rzepaku, także sam w sobie generuje pewne uszkodzenia i wynikające z nich straty. Sklejanie łuszczyn może być opłacalne w sytuacjach wysokiego ryzyka pękania, jednak warto rozważyć alternatywne rozwiązania, takie jak wybór odpowiednich odmian rzepaku

Odmiany rzepaku odporne na pękanie łuszczyn

W odpowiedzi na problem pękania łuszczyn Limagrain oferuje odmiany rzepaku o zwiększonej odporności na to zjawisko. Są to między innymi odmiany takie jak:

Charakteryzują się one genetyczną odpornością na pękanie łuszczyn, co znacząco redukuje ryzyko strat plonów. Te nowoczesne odmiany zostały opracowane z myślą o maksymalizacji wydajności i jakości zbiorów. Dzięki ich wykorzystaniu rolnicy mogą liczyć na większą stabilność plonów oraz mniejsze ryzyko strat spowodowanych niekorzystnymi warunkami pogodowymi. 

Podsumowując, zrozumienie mechanizmów pękania łuszczyn i wybór odmian rzepaku o zwiększonej odporności na ten niepożądany czynnik, są istotnymi elementami strategii zmniejszania strat podczas żniw. Limagrain oferuje rozwiązania, które pomagają rolnikom minimalizować ryzyko i maksymalizować efektywność uprawy rzepaku.