Słonecznik LG 54.78

Charakterystyka: 

  • Typ odmiany: odmiana mieszańcowa konwencjonalna
  • Rejestracja: EU 

 

Profil agrotechniczny:

  • Wczesność: bardzo wczesna do wczesnej  
  • Wysokość: średnia 
  • Kształt koszyczka: wypukły
  • Ustawienie kapelusza: w połowie pochylony
  • Typ oleju: linolowy
  • Zawartość oleju: 48–49 %
  • Wiosenny wigor: bardzo dobry 

 

 

LG 54.78 to pewna i sprawdzona odmiana w praktyce. Odmiana dobrana pod względem wczesności do klimatu w Polsce. Słonecznik LG 54.78 rekomendowany jest do uprawy na terenie całego kraju. Jest to odmiana o bardzo dobrym profilu zdrowotnościowym i wysokim potencjale plonowania. Wczesność porównywalna do słonecznika LG 53.77.

słonecznik LG 54.78

Dystrybutorzy tej odmiany: