RZEPAK OZIMY LG AUGUSTA

 GENstop kile odporność na pękanie łuszczyn

Odmiana LG Augusta podstawowe informacje

  • Typ odmiany: odmiana mieszańcowa
  • Rejestracja: Polska 2018
  • Odporność na choroby: wysoka odporność na specyficzne rasy kiły kapusty
  • Odporność na pękanie łuszczyn: wybitna
  • Termin kwitnienia: wczesny
  • Dojrzałość techniczna do zbioru: wczesna

LG AUGUSTA najnowsza kreacja wśród odmian rzepaku ozimego firmy Limagrain o wysokiej odporności na specyficzne rasy kiły kapusty zarejestrowana w COBORU w 2018r. Atutem LG AUGUSTY jest wysoki potencjał plonowania oraz wyjątkowa zdrowotność – podwójna odporność na sucha zgniliznę kapustnych (odporność pionowa – gen Rlm7 oraz pozioma – wielogenowa). Odmiana rzepaku ozimego LG AUGUSTA sprawdza się w optymalnych, jak również w opóźnionych siewach. Rekomendowana do uprawy na terenie całego kraju.

 

Profil agronomiczny

Profil agronomiczny

 

Dystrybutorzy tej odmiany: