RZEPAK OZIMY LG AUCKLAND

   

Odmiana LG Auckland podstawowe informacje:

 • Typ: odmiana mieszańcowa
 • Przewidywany rok rejestracja: Polska 2022 r.

Profil agrotechniczny:

 • Zdrowotność: bardzo wysoka odporność na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV)
 • Wysoka odporność na suchą zgniliznę kapustnych (odmiana posiada gen Rlm7)
 • Termin kwitnienia: średniowczesny
 • Odporność na pękanie łuszczyn: wybitna
 • Dojrzałość techniczna: średniowczesna

LG AUCKLAND

 • Nowa odmiana z bardzo wysoką odpornością na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV) oraz suchą zgniliznę kapustnych – posiada gen Rlm7.
 • Bardzo wysoki potencjał plonowania mieszańca potwierdziły oficjalne badania COBORU 2020 r.
 • Rzepak LG Auckland ma wysoką tolerancję na cylindrosporiozę i werticiliozę.
 • Mieszaniec charakteryzuje się wysoką odpornością na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion w niekorzystnych warunkach pogodowych.
 • Rekomendowana i zalecana do uprawy na terenie całego kraju.

Dystrybutorzy tej odmiany: