RZEPAK OZIMY LG ANARION

Odmiana LG Anarion podstawowe informacje

Charakterystyka:

  • Typ: odmiana mieszańcowa
  • Rejestracja: 2020 r.

Profil agrotechniczny:

  • Zdrowotność: bardzo wysoka odporność na specyficzne rasy kiły kapusty i wirusa żółtaczki rzepy (TuYV) oraz wysoka na suchą zgniliznę kapustnych (gen Rlm7)
  • Termin kwitnienia: średniowczesny
  • Odporność na pękanie łuszczyn: wybitna
  • Dojrzałość techniczna: średniowczesna

LG ANARION

  • Najnowsza odmiana rzepaku ozimego o wysokiej odporności na specyficzne rasy kiły kapusty (co zostało potwierdzone przez oficjalne badania Instytutu Ochrony Roślin-PIB w Poznaniu) oraz wirusa żółtaczki rzepy (TuYV).
  • Atutem odmiany jest wysoki plon, co potwierdzają oficjalne badania rejestrowe COBORU 2018–2019.
  • Dla prawidłowej uprawy niebagatelne znaczenie ma wysoka odporność mieszańca na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion w niekorzystnych warunkach pogodowych oraz wyjątkowa zdrowotność roślin, w odniesieniu do odporności na suchą zgniliznę kapustnych (gen Rlm7).
  • Rekomendowana i zalecana do uprawy na terenie całego kraju.

rzepak LG Anarion profil

Dystrybutorzy tej odmiany: