DAGMAR

 

Ważniejsze cechy użytkowo-rolnicze

  • Typ odmiany A
  • Termin kłoszenia – wczesny
  • Termin dojrzałości – wczesny
  • Zimotrwałość – bardzo dobra
  • Wymagania glebowe – gleby średnie i dobre

 

Profil agronomiczny

Profil agronomiczny

 

Zalety
Wysoka zimotrwałość.
Jedna z najwcześniejszych odmian pszenic na polskim rynku.
Wysoki i stabilny poziom plonowania połączony z jakością ziarna.

Struktura plonu: dane UKZUZ Czechy
Potencjał plonowania poziom agrotechniki a1 – 8,5 bardzo wysoki
Potencjał plonowania poziom agrotechniki a2 – 8,0 wysoki/bardzo wysoki
MTZ – 49 g
Gęstość w stanie zsypnym – 82,5 kg/hl

Charakterystyka jakościowa:
Zawartość białka – 13,2%
Liczba opadania – 360 (s)

Wróć

Dystrybutorzy tej odmiany: