Jak osiągać wysokie plony rzepaku na stanowiskach dotkniętych kiłą kapusty?

Czy wiesz, że występowanie kiły kapusty w rzepaku ozimym nie musi wiązać się ze wstrzymaniem uprawy? Dowiedz się więcej na temat ochrony swoich pól przed specyficznymi rasami kiły kapustnych rzepaku. Już 2 czerwca o godz. 20:00 obejrzyj nasz program i przekonaj się, że twoje plony rzepaku ozimego mogą być bezpieczne. Odmiany rzepaku o wysokiej zdrowotności roślin są gwarancją wysokiego i zdrowego plonu.

Zobacz wideo zapowiedź wydarzenia:

zapowiedź

Poznaj korzyści udziału w Programie Wyższych Plonów i zapisz się na wydarzenie!

  • Dowiesz się, jak osiągać wysoki i stabilny plon.
  • Poznasz doświadczenia innych rolników uprawiających różne odmiany rzepaku ozimego.
  • Odwiedzisz regiony Polski, w których występuje problem kiły kapusty.
  • Zdobędziesz wiedzę na temat tej choroby prosto od ekspertów.
  • Poznasz odmiany kiłoodporne o wysokim potencjale plonowania.
  • Będziesz miał szansę wygrać nasiona Limagrain.

Program Wyższych Plonów online: możesz dołączyć z dowolnego miejsca!

My połączymy się z Wami na żywo, prosto z plenerowego studia Limagrain Polska.

Zarejestruj się bezpłatnie i weź udział w naszym wyjątkowym programie!

Widzimy się już 2 czerwca o godz. 20:00.

Wpisz poprawny adres e-mail.
Wpisz imię.

* pola wymagane

Zgłaszając chęć udziału w webinarium wyrażasz jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce, ul. Rataje 164, 61-168 Poznań (dalej jako LIMAGRAIN) Twoich danych osobowych: imienia, adresu e-mail lub innych danych osobowych, które możesz nam podać podczas webinarium.

informacji o przetwarzaniu danych osobowych...

Wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w celu przeprowadzenia webinarium.

W każdym czasie możesz wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych wysyłając e-mail na adres: iod@limagrain.com. Wycofanie zgody nie niweczy legalności przetwarzania danych przed jej wycofaniem.

LIMAGRAIN szanuje prawo do prywatności i stosuje wszelkie środki ostrożności, aby przekazywane nam dane osobowe były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Limagrain Central Europe Societe Europeenne (spółka europejska) z siedzibą w Biopôle Clermont-Limagne, Francja, prowadząca działalność gospodarczą w Polsce w formie oddziału przedsiębiorcy zagranicznego – Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Rataje 164, 61-168 Poznań, REGON: 300748479, NIP: 5262814120, KRS: 0000293676.

Z administratorem można się skontaktować listownie, pisząc na wskazany adres, telefonicznie (tel.: +48 61 657 19 85) lub za pomocą poczty elektronicznej: office.pl@limagrain.com.

W jakich celach i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

W związku z prowadzeniem webinariów przetwarzamy: imię, adres e-mail lub inne dane osobowe, które możesz nam podać podczas webinarium.

Jeśli udzielisz nam na to odrębnej zgody, dane kontaktowe (adres e-mail) możemy wykorzystywać w celu kontaktowania się z Tobą również później, w związku z kolejnymi kampaniami organizowanymi przez LIMAGRAIN.

Dane te mogą być przetwarzane:
• na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w celu przeprowadzenia webinarium,
• na podstawie tzw. prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez LIMAGRAIN (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); takim prawnie uzasadnionym interesem może być utrzymanie kontaktu z uczestnikami webinarium, dochodzenie i obrona przez LIMAGRAIN ewentualnych roszczeń; również na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu LIMAGRAIN będziemy przetwarzać Twoje dane (imię, e-mail) w celach marketingowych, jeśli udzielisz nam odrębnej zgody na kontakt e-mail w związku z kolejnymi kampaniami promocyjnymi LIMAGRAIN.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny dla realizacji lub wygaśnięcia celów, w jakich zostały pozyskane, chyba że wcześniej zgoda na przetwarzanie danych osobowych zostanie wycofana. W przypadku organizacji webinarium, w przypadku przetwarzania w celach marketingowych – nie dłużej niż przez 2 lata. Dane mogą być przetwarzane także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń (zależnie od celu przetwarzania danych osobowych).

Komu możemy przekazać Twoje dane osobowe?

Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi na zlecenie lub na rzecz LIMAGRAIN (tzw. procesorzy), w szczególności dostawca rozwiązań do prowadzenia webinariów (ClickMeeting sp. z o.o., ul. Arkońska 6/A4, 80-387 Gdańsk) – w takim przypadku zawarta jest z tymi podmiotami umowa zapewniająca bezpieczeństwo Państwa danych.

Czy Państwa dane mogą być przekazane poza obszar EOG?

Dane nie są przekazywane poza obszar EOG.

Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne?

Podanie danych osobowych zawsze jest dobrowolne. Niepodanie imienia i adresu e-mail skutkuje jednak brakiem możliwości udziału w webinarium.

Jakie prawa Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich danych?

Przysługuje Ci prawo do dostępu do Twoich danych osobowych, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu na Twoją szczególną sytuację. Masz również prawo do żądania od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych.

Jeśli dane są przetwarzane na podstawie zgody, możesz ją wycofać w każdym czasie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Również zgodę na kontakt e-mail w celach marketingowych możesz wycofać w każdym czasie.

Powyższe prawa możesz zrealizować kontaktując się z LIMAGRAIN pod adresem e-mail: iod@limagrain.com.

W razie uznania, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

do wygrania 10x rzepak lg scorpion