Zaprawa nasienna Lumiposa 625 FS – ochrona nasion rzepaku

05.04.2022

Lumiposa™ to doskonale znana, o potwierdzonej skuteczności, zaprawa nasienna do wczesnej ochrony rzepaku ozimego. Zwalcza kluczowe jesienne szkodniki, takie jak śmietka kapuściana, pchełki rzepaczane i ziemne oraz gnatarza rzepakowca. Ma ona działanie systemiczne i zapewnia ochronę młodego rzepaku do fazy BBCH 13-14 (3-4 liść).

Substancją czynną jest cyjantraniliprol 625 g/l, a w Polsce jest stosowana już od 2017 roku.
Poprzez sposób działania oparty na zaburzeniu gospodarki wapniem, prowadzi do zaprzestania żerowania szkodników, ograniczenia ich mobilności, a następnie ich śmierci w ciągu 24 do 60 godzin – w zależności od gatunku szkodnika.

Badania przeprowadzone w Polsce w 2020 roku potwierdziły znakomitą skuteczność w szczególności przed śmietką kapuścianą, która staje się obecnie najgroźniejszym szkodnikiem wczesnych faz rozwoju rzepaku. Wyniki prezentowane poniżej jednoznacznie pokazują, przewagę nad innymi rozwiązaniami. Należy także zaznaczyć, że wyniki te są uzyskane przy średnim natężeniu szkodników, a różnice były by jeszcze większy gdyby presja była duża.

Średnie wyniki z trzech badań przeprowadzonych w Polsce w 2020 roku.
Średnie wyniki z trzech badań przeprowadzonych w Polsce w 2020 roku.

Poprzez wieloletnie doświadczenia firmy LG w innych krajach Europy, mamy nie tylko potwierdzenie skuteczności tej zaprawy, ale też pewność bezpieczeństwa naszych nasion rzepaku odnośnie siły kiełkowania, czy skuteczności po przechowywaniu. Mamy także tysiące naszych rolników, zabezpieczających swój plon corocznie Lumiposą.

Dowiedz się więcej o Lumiposa™ 625 FS:

Zaakceptuj marketingowe pliki cookie, aby obejrzeć ten film.

Szybkość i skuteczność działania Lumiposy™ przekłada się na następujące korzyści dla rolnika:

  • mniej uszkodzeń roślin to większy wigor, lepsza zdrowotność i prawidłowy rozwój rzepaku na jesieni;
  • lepsza zdrowotność, to mniejsza wrażliwość na szkodliwe czynniki jak: stresy czy choroby grzybowe;
  • lepsze przezimowanie;
  • pozwala to w pełni wykorzystać potencjał plonowania chronionej odmiany a w konsekwencji lepszy plon;

™ Znaki towarowe należące do Corteva Agriscience i jej podmiotów stowarzyszonych. © 2022 Corteva

wschody rzepaku LG Architect
wschody rzepaku w wielkopolsce