Terminy i techniki siewu rzepaku ozimego

14.06.2024

Rzepak ozimy jest jedną z najważniejszych upraw w Polsce, zapewniającą wysokiej jakości surowiec do produkcji oleju roślinnego. Aby jednak uprawa była efektywna, kluczowe jest odpowiedni dobór terminów i technik siewu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje na temat optymalnych warunków siewu rzepaku ozimego.

 

Termin siewu rzepaku ozimego

Odpowiedni termin siewu rzepaku ozimego jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na sukces uprawy. W zależności od regionu Polski, terminy siewu mogą się różnić. W północno-wschodniej części kraju siew powinien rozpocząć się między 5 a 10 sierpnia. W miarę przesuwania się na zachód i południe, terminy te przesuwają się do 25-30 sierpnia.

Właściwe dostosowanie terminu siewu ma kluczowe znaczenie dla rozwoju roślin. Rzepak musi wytworzyć solidną nisko osadzoną rozetę liściową i relatywnie grubą szyjkę korzeniową przed nadejściem zimy, co zapewni mu lepsze przetrwanie trudnych warunków. 

Warto jednak pamiętać, że data w kalendarzu nie zawsze wyznaczy nam najlepszy termin siewu rzepaku. Kluczowy jest bowiem przebieg pogody i związana z nim wilgotność gleby. Dlatego przy planowaniu terminu siewu kierujmy się też oceną zarówno panujących, jak i prognozowanych warunków atmosferycznych.

 

Gęstość siewu rzepaku

Kolejnym ważnym elementem jest odpowiednia gęstość siewu rzepaku. Normy wysiewu są zależne od wybranej odmiany rzepaku i terminu siewu. Dlatego zawsze należy sprawdzić te informacje indywidualnie. Tym niemniej możemy pokusić się o sformułowanie pewnych ogólnych reguł.  

Nadmierna gęstość może prowadzić do zwiększenia ryzyka chorób i wylegania roślin. Ponadto zbyt liczna obsada sprawi, że rośliny będą ze sobą konkurowały o wodę, składniki odżywcze czy światło słoneczne. To w oczywisty sposób będzie miało negatywny wpływ na plonowanie.

Z kolei sytuacja odwrotna, czyli niedostateczna gęstość siewu, sprawi, że nie wykorzystamy w pełni potencjału stanowiska. Zaniżony plon z hektara, to oczywiście pogorszona rentowność uprawy, dlatego zawsze powinniśmy robić wszystko, by ustalając gęstość siewu rzepaku, jak najbardziej zbliżyć się do optimum.

 

Metody siewu rzepaku ozimego

W zależności od dostępnych zasobów oraz celów uprawy istnieje kilka metod siewu rzepaku ozimego. Zależnie od możliwości sprzętowych i panujących warunków glebę przygotowujemy do siewu wcześniej, prowadząc adekwatne do potrzeb prace uprawowe, lub realizujemy agregatem uprawowo-siewnym w jednym przejeździe.

Siew pasowy (Strip-till) – polega na siewie bezpośrednio w ściernisko. Metoda ta pozwala na umieszczenie nasion w wilgotnej glebie, nawet jeśli jej wierzchnia warstwa jest sucha, co jest szczególnie korzystne w warunkach suszy.

Siew rzędowy – polega na siewie z rozstawem rzędów 20-40 cm i głębokością 1,5-3 cm. Im gorsze warunki glebowe, tym szerszy powinien być rozstaw rzędów, a głębokość siewu powinna być większa w przypadku lżejszych i bardziej przesuszonych gleb.

Siew punktowy – umożliwia wyrównany rozstaw roślin, co jest korzystne dla równomiernych wschodów i dalszego rozwoju roślin.

Siew gęsty – stosowany głównie na potrzeby nasiennictwa, charakteryzuje się, jak nazwa wskazuje, większą gęstością siewu.

Każda z tych metod ma swoje zalety i wady, a wybór odpowiedniej jest kombinacją dostępności sprzętu, warunków glebowych i celu produkcji.

 

Rentowność uprawy rzepaku a dobór odmian

Uprawa rzepaku ozimego może być bardzo opłacalna. Kluczowe jest, aby dobrze dostosować termin siewu do lokalnych warunków klimatycznych oraz wybrać właściwą metodę siewu, co zapewni optymalny rozwój roślin i wysokie plony. Kolosalne znaczenie ma także dobór odmian rzepaku, których cechy będą odpowiadały potencjałowi stanowiska, ale także będą w stanie oprzeć się zagrożeniom, które przez cały okres wegetacyjny próbują nadszarpnąć kondycję roślin.

Dobierając odmiany rzepaku do siewu, warto więc wziąć pod uwagę, zarówno presje poszczególnych patogenów, jak i typowe dla danej lokalizacji warunki. Wśród nich warto wspomnieć, zagrożenie niedoborami wody, surowość pogody w okresie zimowym, czy zagrożenie ze strony szkodników.

Mając na względzie wysokie, ale przecież bardzo zróżnicowane potrzeby plantatorów rzepaku zadbaliśmy, by w naszej ofercie znalazły się odmiany odpowiednie do różnych warunków uprawy i mogące stawić czoła bardzo wielu zagrożeniom.