Parametry pszenicy konsumpcyjnej

07.07.2020

Jakość skupowanych materiałów jest niezwykle ważna i szczegółowo kontrolowana. Niezależnie od tego, czy pszenica idzie na eksport, czy na rynek krajowy, aby ją sprzedać, musi ona spełnić odpowiednie warunki. Jakie zatem są minimalne parametry pszenicy konsumpcyjnej? Prezentujemy poniżej.

Wysokie plony to nie wszystko. W celu wykorzystania pszenicy do celów konsumpcyjnych, takich jak wyrób mąki, musi posiadać ona odpowiednią jakość. Od tego zależeć będzie cena, za jaką sprzedamy swój towar. O czym musimy wiedzieć? Jakie parametry są uwzględniane przy ocenie jakości ziarna? Jak wygląda polska norma?

Utrzymuj niską wilgotność!

pszenica konsumpcyjna

Wilgotność to parametr ważny zarówno przed samym zbiorem, jak i podczas przechowywania. Kontrola poziomu wilgotności ziarna pszenicy musi odbywać się często. Najlepiej zainwestować w dobrej jakości urządzenie, które zrobi to profesjonalnie i – przede wszystkim – dokładnie. Od otrzymanego wyniku zależy bowiem wiele. Wysoka wilgotność podczas przechowywania sprzyja rozwojowi niechcianych i niebezpiecznych patogenów. Porażone ziarno może nie nadawać się do sprzedaży.

Parametry pszenicy konsumpcyjnej – sedymentacja

Do oceny tego parametru wykorzystuje się wskaźnik sedymentacji Zeleny’ego. Określa on jakościowo-ilościowe właściwości glutenu – mieszaniny białek, których ilość jest kolejnym istotnym parametrem. Ma to związek z wartością wypiekową ziarna. Bez odpowiedniego poziomu glutenu w ziarnie, nie będzie możliwe przeznaczenie towaru na mąkę. Zwłaszcza mąka chlebowa potrzebuje dużej ilości tego składnika. Warto w tym miejscu wspomnieć także o liczbie opadania. Wskazuje ona na poziom enzymów amylolitycznych w ziarnie. Ich poziom ma duży wpływ na jakość mąki, a później na powstałe z niej wyroby.

Co jeszcze sprawdzić oprócz wilgotności, sedymentacji oraz zawartości białka? Zwrócić uwagę należy także na gęstość ziarna w stanie zsypnym. Świadczy to o przydatności towaru do przemiału. Towar sprawdzony zostanie także pod kątem zawartości zanieczyszczeń. Dzielimy je na zanieczyszczenia nieużyteczne oraz te, które w dużych ilościach mogą być szkodliwe.

Minimalne parametry pszenicy konsumpcyjnej – polska norma

parametry pszenicy

Zatem jakie są minimalne parametry, które muszą zostać spełnione przy sprzedaży pszenicy konsumpcyjnej?

Parametry pszenicy konsumpcyjnej
Wilgotność max. 14,5%
Zawartość ogólna zanieczyszczeń max. 6% (w tym zanieczyszczenia nieużyteczne max. 2% oraz zanieczyszczenia szkodliwe max. 0,5%)
Liczba opadania 220-250 sekund
Minimalna gęstość 76-77 kg/hl
Poziom białka 12,5%

Liczba opadania różni się, w zależności od tego, czy pszenica idzie na eksport, czy do rynku krajowego. W pierwszym przypadku liczba ta powinna wynosić min. 250 sekund, a w drugim – 220 sekund.

Oprócz parametrów liczbowych towar oczywiście musi charakteryzować się dobrą zdrowotnością. Powinien być wolny od żywych szkodników, a także mieć odpowiedni, swoisty zapach. Należy jednak pamiętać, że konkretne wartości będą różne. Narzucane są one bowiem przez poszczególne skupy. Podane powyżej liczby są jedynie wartościami orientacyjnymi.