Wyniki plonowania rzepaku – 2018

Zapraszamy do zapoznania się z pierwszymi wynikami plonowania rzepaku ozimego LG.

Wyniki pochodzą z badań oficjalnych:

PDO - porejestrowe, doświadczenia odmianowe,
CA - doświadczenia rozpoznawcze odmian ze wspólnotowego katalogu odmian EU,
Pokazujemy też plony rzepaku ozimego z pół produkcyjnych
oraz poletek doświadczalnych.