Wyniki plonowania rzepaku – 2016

Zapraszamy do zapoznania się z pierwszymi wynikami plonowania rzepaku ozimego LG.

Wyniki pochodzą z badań oficjalnych:

PDO - porejestrowe, doświadczenia odmianowe 2015/2016,
CCA - doświadczenia rozpoznawcze odmian ze wspólnotowego katalogu odmian EU,
doświadczenia rejestrowe COBORU - drugi rok badań 2015/2016.
Pokazujemy też plony rzepaku ozimego z pół produkcyjnych.