Monitoring suchej masy kukurydzy kiszonkowej – 2018

Zaczynamy monitorować suchą masę kukurydzy na kiszonkę w całym kraju. Co tydzień aktualizujemy wyniki we wszystkich lokalizacjach.