EVINA

 

Ważniejsze cechy użytkowo-rolnicze

  • Typ odmiany E
  • Termin kłoszenia – średniowczesny
  • Termin dojrzałości – średniowczesny
  • Zimotrwałość – średnia
  • Wymagania glebowe – gleby średnie i dobre

 

Profil agronomiczny

Profil agronomiczny

 

Zalety:
Elitarna jakość ziarna w szczególności przydatna dla przemysłu młynarskiego.
Tworzy gęsty zwarty łan.
Wysoka zdrowotność roślin w szczególności wysoka odporność na fuzarium kłosa (b. niska kumulacja DON).

Struktura plonu: dane UKZUZ Czechy
Potencjał plonowania poziom agrotechniki a1 – 8,5 bardzo wysoki
Potencjał plonowania poziom agrotechniki a2 – 8,0 wysoki/bardzo wysoki
MTZ – 47 g
Gęstość w stanie zsypnym – 82,2 kg/hl

Charakterystyka jakościowa:
Zawartość białka – 14%
Liczba opadania – 376 (s)

Wróć

Opinie fachowców

Jan Walerych
Jan Walerych
- Manager ds. Produktu

EVINA – jedna z nielicznych dostępnych do uprawy w Polsce odmian typu E – elitarnego. 
Wyjątkowe połączenie wysokiego plonowania i jakości. Osiąga bardzo dużą gęstość usypową ziarna i doskonałe parametry skupowe w tym liczbę opadania, sedymentację, zawartość białka oraz technologiczne. 
Odmiana tolerancyjna na fuzarium kłosa, co wybitnie podnosi walory skupowe ziarna z uwagi na obecność mykotoksyn.

Dystrybutorzy tej odmiany: