Jakość nasion

Jednym z najważniejszych ogniw w łańcuchu wytwarzania nasion są badania laboratoryjne. Po wielu latach doświadczeń ich standard sięgnął niezwykle wysokiego pułapu i jest nakierowany na jeden, najważniejszy cel - zapewnienie klientom produktu najwyższej jakości. Obecnie jakość jest kluczowym punktem decydującym o odniesieniu sukcesu lub porażki na rynku. Badania i kontrola jakości są jednymi z najważniejszych zadań już od czasu zasiania pierwszej rośliny, która może wydać nasiona do dalszej produkcji. Monitorowanie jakości towarzyszy całemu procesowi produkcji, od przetwarzania do sprzedaży.

Standardy wewnętrzne stosowane w GROUPE LIMAGRAIN są surowsze od oficjalnie obowiązujących norm. Metodyka badań opiera się na powszechnie przyjętych założeniach (ISTA, OECD).

Analizy i testy

1. kiełkowanie – zdolność kiełkowania, ‘zimny’ test (tylko dla kukurydzy), przyrost i wegetacja - testy te przeprowadza się na ziarnie przeznaczonym do sprzedaży, do dystrybucji wśród rolników. Wszystkie te badania dają jasny obraz zdolności i możliwości przystosowania hybryd do specyficznych warunków danego kraju. Na podstawie wyników tych badań odmianie przyznawany jest profil jakościowy. Warunkiem dopuszczenia ziarna do sprzedaży jest uzyskanie w  poszczególnych próbkach oceny wyższej od standardu Limagrain (który jest surowszy od norm oficjalnych).

2. czystość – połamane ziarniaki, zanieczyszczenia, niejednorodna wielkość - czystość fizyczna przetworzonego ziarna może ułatwiać proces siewu. Prowadzi jednocześnie do bardziej jednorodnego ziarna plonu. Zagadnieniu czystości Limagrain poświęca szczególną uwagę.

3. wilgotność – badania przeprowadza się podczas bardzo czułego procesu suszenia do 12% wilgotności, trwającego 4 dni. Testy przeprowadza się również podczas przechowywania i  przetwarzania, w celu zabezpieczenia wytworzonego ziarna przed szkodliwym działaniem wilgoci.

4. czystość odmian – kontrola właściwości genetycznych i pochodzenia ziarna. Limagrain posiada bardzo długą historię kontroli czystości odmian oraz wyrafinowane metody i standardy jej prowadzenia. Obecnie, w większości przypadków, możliwość prześledzenia pochodzenia ziarna (wstecz do etapu pola na którym zostało wyhodowane) ma bardzo duże znaczenie.

5. czystość GMO – obecność obcych genów. Należy wykonywać systematycznie dla sprostania ewentualnym żądaniom wykazania czystości ziarna.

Kupując ziarno Limagrain hodowca zboża ma pewność, że dostaje ziarno najwyższej jakości.

kukurydza rodukcja nasienna

rzepak produkcja nasienna