Zboża - badania naukowe

Program naukowo-badawczy dotyczący zbóż prowadzony w Grupie Limagrain ma ponad 50-letnią historię kreśloną kolejnymi udanymi fuzjami bardzo różnorodnych programów.

U podstaw selekcji agronomicznej, nasi hodowcy ściśle współpracują z  naszym ośrodkiem technologicznym i współpracującymi laboratoriami, w  celu stworzenia odmian zaadaptowanych do wyzwań przemysłu dnia jutrzejszego.

1942 - Utworzenie kooperatywy zbożowej w Auvergne (Francja)

1960 - Nickerson rozpoczyna program hodowlany pszenicy i jęczmienia

1965 - Kooperatywa zbożowa przyjmuje nazwę Limagrain

1970 - Odmiana Nickerson wprowadzona na rynek w Wielkiej Brytanii

1990 - Limagrain przejmuje firmę Nickerson

2000 - Integracja programu hodowlanego zbóż Verneuil z programem hodowlanym Nickersona

2006 - Limagrain przejmuje Innoseeds

 

Stacje hodowlane zbóż w Europie

Stacje hodowlane zbóż w Europie