Rośliny oleiste - badania naukowe

Rzepak

LG rozwija program badawczo-hodowlany dla rzepaku ozimego przez:

 • wybór stacji hodowlanych we Francji, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Hiszpanii
 • doświadczenia w Europie zachodniej i środkowej

 

Kierunki badań:

 • Hodowla odmian wysokoplennych
 • Odporność na wyleganie
 • Wysoka zawartość oleju
 • Mrozoodporność
 • Dobra charakterystyka agronomiczna

 

Słonecznik

LG w ramach pierwszego europejskiego programu badań nad słonecznikiem zainwestowała w firmę SOLTIS. Baza genetyczna programu jest wypadkową wyników 12 różnych programów selekcji.

Program badań nad słonecznikiem jest realizowany w oparciu o:

 • 3 jednostki selekcji w Tuluzie, Blois i Sevilli
 • 30 pól testowych dla „plenności” i 10 - dla „chorób"
 • 8 000 testów na odmianach hybrydowych każdego roku
 • 50 000 poletek próbnych w Europie

 

Główne kierunki badań i selekcji

LG prowadzi badania swoich odmian hybrydowych słonecznika w  warunkach trzech głównych stref klimatycznych: oceanicznej, klimatu Europy południowej i klimatu Europy środkowej. 


Kryteria wyboru:

 • potencjał plonowania
 • tolerancja na choroby
 • stabilność i elastyczność uprawy
 • adaptacja w trudnych warunkach
 • jakość
  • zawartość oleju
  • zawartość kwasów tłuszczowych (odmiany HO)
  • wartość odżywcza oleju (do spożycia przez ludzi)
  • zalety przemysłowe oleju (biopaliwa)
  • właściwości przeciwutleniające