Kukurydza - badania naukowe

Wszystko zaczęło się w 1970 roku od stworzenia odmiany hybrydowej LG 11, we współpracy z INRA. Po zarejestrowaniu w katalogu francuskim, LG 11 stała się najlepiej sprzedawaną hybrydą w Europie Zachodniej.

Obecnie w Grupie Limagrain pion naukowo-badawczy kukurydzy opiera się na:

 • 180 hodowcach, naukowcach i technikach
 • 25 stacjach hodowlanych i naukowo-badawczych, w tym:
  • 14 stacjach w Europie
  • 9 stacjach w Ameryce Północnej
  • 2 stacjach w Ameryce Południowej
 • 7 laboratoriach biotechnologicznych
 • 3 laboratoriach badań zastosowania przemysłowego kukurydzy
 • Jednej z najlepszych baz genetycznych kukurydzy, umożliwiającej prace nad hodowlą odmian w grupach wczesności od FAO 170 do FAO 800

Ten zespól naukowo-badawczy przeprowadza z powodzeniem każdego roku

 • 900 000 krzyżówek
 • 55 000 testów na nowych odmianach hybrydowych
 • 420 000 planów selekcji (pola doświadczalne)

 

Główne kierunki badań naukowych i selekcji

Najważniejszymi kryteriami wyboru są:

 • dojrzałość i potencjał plonowania
 • stabilność wyników upraw
 • odporność na wyleganie
 • tolerancja na choroby i szkodniki

 

Prawie 25 lat temu Limagrain zdecydowała o rozdzieleniu swojego programu naukowo-badawczego dotyczącego kukurydzy na badania ziarna i kiszonek.

 

Kiszonka z kukurydzy – utrzymuje jakość żywienia zwierząt:

 • strawność
 • smakowitość i pojadanie
 • jakość mięsa i mleka
 • zwiększa wydajność porcji paszy
 • sprzyja zdrowotności zwierząt

 

Ziarno kukurydzy - wartość i zalety technologiczne ziarna:

 • wartości odżywcze (świnie i drób)
 • zawartość skrobi
 • przerób przemysłowy
 • bio-etanol (roślina pilotowa w badaniach w Wielkiej Brytanii)