Biotechnologia - badania naukowe

Grupa Limagrain zawsze używała najlepszych narzędzi badawczych w celu odnajdywania właściwych odpowiedzi na potrzeby konsumentów, producentów i, ogólniej mówiąc, społeczeństwa, w którym żyjemy. Dlatego właśnie dzisiaj, Grupa Limagrain odgrywa istotną rolę w badaniach naukowych w  dziedzinie biotechnologii. Dysponując tymi narzędziami grupa poszerza swoja wiedzę na temat genomów, doskonali techniki genetyczne i coraz lepiej wykorzystuje zjawiska różnorodności genetycznej. Uczestnicząc w wielu partnerskich programach badawczych, Grupa potrafi dzisiaj sprostać nowym życzeniom swoich partnerów.

Dwoma najważniejszymi partnerami Grupy Limagrain są:

 

logo Genoplante

Génoplante jest głównym partnerem.
Program w dziedzinie genomiki roślin, łączący działania publicznych ośrodków naukowo- badawczych z Francji (INRA, CIRAD, IRD, CNRS) i spółek prywatnych zaangażowanych w zagadnienia doskonalenia i ochrony roślin (Biogemma, Aventis CropScience, Bioplante).

Rośliny docelowe: kukurydza, pszenica, rzepak.

Cel programu: doskonalenie cech agronomicznych i jakościowych.

 

logo Biogemma

Obecnie, jeden z liderów naukowych badań biotechnologicznych roślin w Europie.

Biogemma łączy uzupełniające się wzajemnie umiejętności konieczne do sprostania zapotrzebowaniom profesjonalnych wymagań rolnictwa i  przemysłu rolno-spożywczego, takie jak biologia molekularna, inżynieria/transformacja genetyczna, badania ekspresji genów, czy analiza nowych cech wprowadzanych do organizmu roślin.

Biogemma rozwija programy badań nad kukurydzą, pszenicą, rzepikiem, grochem i słonecznikiem.