Starcover w uprawie kukurydzy

Susza, podtopienia, gradobicia, działalność agrofagów. Kukurydza w okresie wegetacji poddawana jest wpływowi szerokiego wachlarza czynników stresowych. Jak zwiększyć tolerancję upraw na stres roślinny, a przy tym zrobić to z korzyścią dla środowiska naturalnego? Tu z pomocą przychodzi innowacyjny biostymulator Starcover. Udowodnione, wielokierunkowe działanie środka na roślinę pozwala zachować zdrowie i wigor uprawy
oraz osiągnąć wyższy plon.

Dobry start kukurydzy dzięki naturze

Zapewnienie kukurydzy odpowiednich warunków „na starcie” to obok wyboru odmiany kiszonkowej lub ziarnowej o odpowiedniej genetyce kluczowy etap dla powodzenia całej uprawy. Łącząc specjalistyczną wiedzę i bogate doświadczenie Limagrain stworzyło rozwiązanie o nazwie Starcover pomocne w osiągnięciu tego celu.

Czym właściwie jest Starcover? To naturalna zaprawa, o której przełomowych właściwościach decydują dwa składniki. Są to:

 • Żywe kultury bakterii Bacillus amyloliquefaciens IT 45, stanowiące trzon biostymulatora Starcover.
 • Wyciąg z roślin bobowatej Cyamopsis psoraloides znanej pod nazwą guar, który decyduje o właściwościach fizykochemicznych zaprawy. 

Jednoczesne działanie obu składników pozwala na uzyskanie najlepszych efektów, jeśli chodzi o zabezpieczenie roślin i podniesienie wydajności produkcji. 

starcover lepsze korzenie

Co potrafią bakterie zawarte w Starcover?

Wieloletnie doświadczenie prowadzone w oddziałach Limagrain w Polsce i na świecie wykazały dobroczynny wpływ szczepu bakterii wykorzystanego w Starcover. Bacillus amyloliquefaciens IT 45:

 • Kolonizują korzenie kukurydzy
  Populacja bakterii rozwija się wraz ze wzrostem korzeni i w szybkim tempie zasiedla system korzeniowy roślin i ryzosferę. Co istotne, konkurują one z organizmami szkodliwymi o wodę, pokarm i miejsce do życia. Tym samym chronią rośliny przed agrofagami, zwiększając odporność kukurydzy na infekcje i ataki szkodników. Dodatkowo bakterie znajdujące się w Starcover przyczyniają się do poprawy właściwości fizykochemicznych gleby. Umożliwia to prowadzenie wysokowydajnej produkcji rolniczej przez wiele lat.
 •  Produkują fitazę
  Fitaza to enzym, biorący udział w uwalnianiu fosforu z materii organicznej. Fosfor to makroskładnik, który uczestniczy w regulacji najważniejszych procesów życiowych roślin. Ma on niebagatelne znaczenie na początku wzrostu roślin, w czasie ich kiełkowania i rozwoju systemu korzeniowego. Bakterie z rodziny Bacillus sprzyjają jego aktywacji i zwiększają dostępność dla roślin.
 • Wytwarzają fitohormony
  Giberliny, auksyny oraz tryptofan to fitohormony, działające stymulująco na rośliny. Te pierwsze stymulują podział komórkowy i rozwój siewek po kiełkowaniu oraz kwitnienie w późniejszym etapie rozwoju rośliny. Z kolei auksyny i tryptofan stymulują rozwój korzeni, doprowadzając do wzrost ich masy nawet o 20%. Tak rozbudowany system korzeniowy przekłada się na lepsze pobieranie przez roślinę wody i składników odżywczych.
 • Wytwarzają biofilm
  Biofilm to populacja bakterii otoczona warstwą substancji przez nie produkowanych. Ta złożona struktura bierze udział w kolonizacji korzeni oraz w udostępnianiu roślinie składników odżywczych. Stanowi także ochronę systemu korzeniowego kukurydzy przed czynnikami stresowymi oraz utrudnia dostęp do niego patogenom i szkodnikom.

Innowacyjny system pokrycia nasion

Drugim kluczowym składnikiem w przypadku biostymulatora Starcover jest ekstrakt z rośliny bobowatej guar. I to właśnie z nim związany jest innowacyjny system pokrycia nasion, zapewniający skuteczność procesu zaprawiania. Wspomniany ekstrakt wykazuje właściwości wiążące, zagęszczające i stabilizujące. Dzięki temu nasiona kukurydzy są dobrze pokryte i odpowiednio zabezpieczone.

Po siewie, ekstrakt w kontakcie wodą z gleby zyskuje na lepkości. Dzięki temu wokół ziarniaków tworzy się otoczka o grubości ok. 1 cm, chroniąca żywe kultury bakterii. Z czasem twardnieje ona, przypominając „skorupkę”. Co niezwykle ważne, wyciąg z Cyamopsis psoraloides przyczynia się do wzrostu i zagęszczenia systemu korzeniowego młodych roślin już na samym początku ich wegetacji.

starcover nasionko

Efekt działania na 5 gwiazdek

Stosowanie biostymulatora Starcover przekłada się na szereg wymiernych korzyści dla producenta kukurydzy. Te najważniejsze to:

 

 • Mocny i rozbudowany system korzeniowy roślin.
 • Większe, zdrowsze i bardziej odporne na stres rośliny.
 • Wzrost pobierania przez rośliny i przyswajania substancji odżywczych.
 • Większy i lepszy jakościowo plon roślin oraz większa MTZ.

 

Znalazły one potwierdzenie w badaniach przeprowadzonych przez Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy. 

Fakty nie do podważenia

W badaniach porównawczych materiału siewnego kukurydzy zaprawionej biostymulatorem Starcover
i standardową zaprawą nasienną wykorzystano dwie odmiany o różnym okresie wegetacji - LG 30.215 i LG 31.250.

W ich trakcie stwierdzono, że rośliny kukurydzy wyrastające z materiału siewnego zaprawionego Starcover wykazują szybszy rozwój. Dotyczy to zarówno części nadziemnej, jak i korzeniowej. Ma to szczególne znaczenie w latach o znacznych niedoborach wody. 

W doświadczeniu łanowym odnotowano wzrost plonu kolb w przypadku roślin wyrosłych
z materiału siewnego zaprawionego biostymulatorem Starcover. Dla odmiany LG 30.215 zwyżka ta wynosiła 7,9%. Dla LG 31.250 aż 8,9% w porównaniu do zebranego plonu z materiału siewnego z zaprawą standardową. W obu przypadkach stwierdzono również poprawę parametrów plonu.

 

Zabezpiecz kukurydzę przed czynnikami stresowymi i podnieś wydajność produkcji z biostymulatorem Starcover.

LG31250StarcovervsLG31250standard
LG31250Starcover
LG31250
LG30215StarcovervsLG30215standard
LG30215Starcover
LG30215
LG30215