dolnośląskie

240 35%
250 32%
270 31%

kujawsko-pomorskie

240 25%
250 28%
270 25%

lubelskie

240 36%
250 37%
270 34%

łódzkie

240 32%
250 29%
270 27%

mazowieckie

240 31%
250 30%
270 25%

opolskie

240 33%
250 34%
270 32%

podlaskie

240 27%
250 25%
270 24%

pomorskie

240 28%
250 27%
270 26%

świętokrzyskie

240 36%
250 37%
270 34%

warmińsko-mazurskie

240 27%
250 26%
270 25%

wielkopolskie

240 30%
250 30%
270 27%