świętokrzyskie

230 40%
240 40%
250 40%
270 40%

 

W monitorowanych lokalizacjach zakończono zbór kukurydzy na kiszonkę