dolnośląskie

240 29%
270 27%

kujawsko-pomorskie

230 32%
250 29%
270 27%

łódzkie

240 33%
250 30%
270 31%

mazowieckie

230 33%
240 33%
250 30%
270 30%

opolskie

230 32%
240 33%
250 31%
270 33%

podlaskie

230 31%
250 30%
270 28%

pomorskie

230 30%
250 27%
270 26%

świętokrzyskie

230 35%
240 33%
250 33%
270 33%

warmińsko-mazurskie

230 28%
240 30%
250 29%
270 25%

wielkopolskie

230 33%
240 35%
250 33%
270 33%