dolnośląskie

240 29%
270 25%

kujawsko-pomorskie

240 31%
250 27%
270 26%

mazowieckie

230 35%
240 35%
250 32%
270 31%

opolskie

230 30%
240 31%
250 33%
270 33%

podlaskie

230 28%
240 28%
250 25%
270 20%

świętokrzyskie

230 31%
240 31%
250 30%
270 31%

wielkopolskie

230 32%
240 31%
250 29%
270 29%