Monitoring suchej masy

Ocena suchej masy

Kiszonka z kukurydzy jest podstawową paszą w żywieniu krów w większości gospodarstw w Polsce.

Aby kiszonka była dobra, ważny jest optymalny termin jej zbioru.Zbiór kukurydzy kiszonkowej powinien nastąpić, gdy rośliny osiągną poziom zawartości suchej masy w przedziale 30-35%, co jest warunkiem dobrego zakiszenia.

Pamiętajmy: zbór kukurydzy na kiszonkę jest kluczowym momentem dla jakości paszy:

  • 6 miesięcy uprawy
  • 1 dzień zbioru
  • 12 miesięcy skarmiania

 

 

Kiedy rośliny kukurydzy osiąganą optymalną zawartość suchej masy?

Termin ten zależy od wielu czynników, między innymi od wczesności odmiany, gleby, sposobu uprawy, pogody.

Firma Limagrainco roku prowadzi akcję monitoringu suchej masy kukurydzy na terenie całego kraju.

Jak to robimy?

 

1 Koledzy w całej Polsce jadą na plantacje kukurydzy i pobierają po kilka reprezentatywnych roślin z odmian o różnym FAO.

2 Szatkują rośliny na rębaku do gałęzi.

zbiór kukurydzy

 

rozdrabnianie kukurydzy

 

3 Rozdrobniony materiał dokładnie mieszają, pobierają próbkę i sprawdzają wilgotność rozdrobnionych roślin na przenośnym laboratorium.

4 Otrzymane wyniki są wprowadzane na wykresy i możecie je oglądać na naszej stronie ekspert-kiszonkowy/monitoring-suchej-masy/2019. Dane aktualizujemy co tydzień.

LG monitoring suchej masy

 

monitoring suchej masy kiszonkowej

 

Prosimy nasze wyniki traktować orientacyjnie i termin zbioru kukurydzy w swoim gospodarstwie wyznaczyć samodzielnie.

Jak domowym sposobem sprawdzić zawartość suchej masy w kukurydzy?

1. Pobierz z pola kilka reprezentatywnych roślin kukurydzy. Rozdrobnij je rębakiem do gałęzi lub sieczkarnią. Rębak możesz zastąpić sekatorem, potnij łodygi i liście, pamiętaj, aby każdy ziarniak był uszkodzony podczas rozdrabniania.

2. Dokładnie wymieszaj uzyskaną sieczkę.

3. Pobierz próbkę 100 g.

4. Wysusz próbkę w suszarce do grzybów, piekarniku – może to potrwać parę godzin.

5. Zważ wysuszoną próbkę. Waga wysuszonej próby stanowi jednocześnie procentowy wynik zawartości suchej masy w kukurydzy.