Wyniki plonowania rzepaku 2016

Zapraszamy do zapoznania się z pierwszymi wynikami plonowania rzepaku ozimego LG.

Wyniki pochodzą z badań oficjalnych:

         PDO - porejestrowe, doświadczenia odmianowe 2015/2016,
         CCA - doświadczenia rozpoznawcze odmian ze wspólnotowego katalogu odmian EU,
         doświadczenia rejestrowe COBORU - drugi rok badań 2015/2016.

         Pokazujemy też plony rzepaku ozimego z pół produkcyjnych.