Wyniki plonowania rzepaku

Zapraszamy do zapoznania się z pierwszymi wynikami plonowania rzepaku ozimego LG.

Wyniki pochodzą z badań oficjalnych:

         PDO - porejestrowe, doświadczenia odmianowe,
         CCA - doświadczenia rozpoznawcze odmian ze wspólnotowego katalogu odmian EU,

         Pokazujemy też plony rzepaku ozimego z pół produkcyjnych
         oraz poletek doświadczalnych.

 

Przejdź do opisu odmiany LG ARCHITECT

 

Przejdź do opisu odmiany LG ALASCO

 

Przejdź do opisu odmiany ANDERSON

 

Przejdź do opisu odmiany ARCHIMEDES